Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Social- og sundhedsassistentelever - start 1. maj 2021

Sundhed og Ældre søger elever med uddannelsesstart 1. maj 2021

Uddannelsen

 • Er for dig der gerne vil lære at have fokus på den sygeplejefaglige indsats, i det sammenhængende og tværfaglige borger-og patientforløb
 • Lærer dig selvstændigt at udøve arbejdet som social-og sundhedsassistent, i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson
 • Veksler mellem teori og praktik på henholdsvis Social & Sundhedsskolen Herning, og et af Herning Kommunes plejecentre og hjemmeplejen i Herning Kommune, Hospitalsenheden Vest, samt socialpsykiatri i Herning kommune eller behandlingspsykiatri i Regionspsykiatrien Vest

Derudover får du

 • Motiverede og kvalificerede praktikvejledere og undervisere
 • En uddannelse på højt fagligt niveau, der giver adgang til uddannelse som sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut og jordemoder
 • Løn under hele uddannelsen.
 • Arbejdstiden i praktikken er 37 timer pr. uge i gennemsnit

Du har

 • Højt personligt engagement og motivation for uddannelsen og for faget
 • Ansvar for egen læring, og er fleksibel og loyal for uddannelsen og praktikstederne

Krav

 • Bestået GF2 eller bestået de første 4 moduler af sygeplejerskeuddannelsen. Er du uddannet Social og Sundhedshjælper efter 2002 er du berettiget til standardmerit på 6 måneder
 • Udarbejdet RKV (realkompetencevurdering) hvis du er over 25 år
 • Bestået dansk på D-niveau
 • Bestået naturfag på E-niveau
 • Kursus i elementær brandbekæmpelse
 • Kursus i grundlæggende førstehjælp / 12 timer
 • Hvis du er nydansker, skal du have opholds- og arbejdstilladelse

Når du søger stillingen skal du indscanne og medsende følgende

 • Motiveret ansøgning
 • RKV (realkompetencevurdering) SKAL medsendes hvis du er over 25 år
 • CV med kort livshistorie med dine erfaringer og kvalifikationer
 • Eksamensbeviser, hvis du er i gang med Social og Sundhedshjælperuddannelsen skal du vedhæfte skolevejledning og PASS-erklæring (evt. med referencer på nuværende praktiksted)
 • Udtalelser fra tidligere arbejdsgivere eller fritidsbeskæftigelse
 • Kursusbevis i elementær brandbekæmpelse
 • Kursusbevis i grundlæggende førstehjælp / 12 timer

Er du over 25 år kan du være berettiget til ansættelse som voksenlærling. Kontakt jobcentret i din bopælskommune for afklaring inden du sender din ansøgning. VIGTIGT: Er du godkendt til voksenlærlingeordning skal du derudover også have mindst 3 måneders praktik eller ansættelse på plejecenter eller hjemmepleje som skal dokumenteres med udtalelse fra leder.

Ansøgningsfrist

7. marts 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

For yderligere oplysninger

Kontakt Uddannelseskonsulent Ditte Revsgaard Andersen på telefon 96 28 44 35 / mail suada@herning.dk eller kontakt Uddannelseskoordinator Marian Graves på telefon 96 28 44 38 / mail suamb@herning.dk

 

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.