Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Ergoterapeut (37 timer ugentlig) med ansættelse 1. maj 2021

til Genoptræningsenheden

Vi ønsker en kollega med interesse og erfaring indenfor det håndkirurgiske og evt. det neurologiske område.

I Genoptræningsenheden løser vi primært opgaver efter sundhedsloven §140. Terapeuterne er organiseret i fem grupper

 • Kirurgisk
 • Medicinsk / neurologisk
 • Ryg / skulder
 • Børn
 • Hjerterehabilitering

Desuden er Sundhedsfremmeteamet en del af Genoptræningsenheden.

Stillingen vil som udgangspunkt være med base i medicinsk/neurologisk gruppe, og du skal indgå i den samlede opgaveløsning i afdelingen. Medicinsk/neurologisk gruppe varetager bl.a. genoptræning af borgere med apopleksi, andre neurologiske lidelser og diverse medicinske sygdomme. Den ergoterapeutiske indsats består i fx udredning og træning af kognitive problemer og dysfagi. Desuden omfatter det ergoterapeutiske område borgere med håndkirurgiske problemstillinger og ADL træning.

Du vil organisatorisk blive forankret i Genoptræningsenheden, og træningen kan foregå på flere matrikler (fx Sundhedscenter Aulum og Rehabiliteringscenter Herning) samt i borgerens hjem.

Vi tilbyder

 • En afdeling med fokus på kvalitet og udvikling i opgavevaretagelsen
 • En travl hverdag med masser af spændende genoptræningsopgaver
 • Høj grad af selvtilrettelæggelse inden for rammerne
 • Mulighed for kompetenceudvikling
 • En god omgangstone med plads til humor
 • Et arbejdsmiljø med fokus på vidensdeling, trivsel, faglig sparring og tværfagligt samarbejde med kollegaer, der er stolte af deres fag
 • Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

Vi forventer, at du

 • Er engageret og brænder for dit fag og er forankret i din monofaglighed
 • Trives i en foranderlig hverdag, er løsningsorienteret og har overblik, selv om der er travlt.
 • Arbejder selvstændigt, målrettet og struktureret ud fra en evidensbaseret tilgang
 • Er god til at kommunikere i tale og på skrift
 • Har gode samarbejdsevner – også tværfagligt og tværsektorielt
 • Bidrager aktivt og konstruktivt til den samlede opgaveløsning og et godt arbejdsmiljø
 • Medvirker til at sikre, at borgerne modtager og oplever høj kvalitet i de ergoterapeutiske ydelser.
 • Har interesse, viden og erfaring ift. håndkirurgiske problemstillinger

Yderligere information

om stillingen kan fås ved henvendelse til faglig leder Hanne Volsgaard på telefon 20 35 83 45 / mail gophv@herning.dk eller leder Eva Klose Jensen på telefon 51 32 13 99 / mail gopej@herning.dk

Ansøgningsfrist

Mandag den 8. marts kl. 8.00.

Samtaler afholdes mandag den 22. marts 2021.

 

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.