Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Dagplejekonsulent til Dagplejen

Grib chancen og bliv dagplejekonsulent i Herning Kommunes Dagpleje

Dagplejen i Herning Kommune søger en dagplejekonsulent med stort fagligt drive og engagement, som brænder for at være med til at løfte vores ambition om at blive Danmarks Bedste Dagpleje.

Som dagplejekonsulent får du gode muligheder for faglig og personlig udvikling, fordi du indgår i et stærkt fagfællesskab med de øvrige dagplejekonsulenter og administrative kollegaer. Tilsammen udgør I den enhed, som lytter, tænker, formidler og inspirerer for at understøtte kommunens høje ambitioner, også på dagplejeområdet.

Din rolle bliver at udføre pædagogiske tilsyn hos kommunes dagplejere samt at give pædagogisk sparring til den enkelte dagplejer og til legestuegrupperne og derved bidrage til høj faglig kvalitet på hele dagplejeområdet.

Vi tilbyder dig

 • En hverdag hvor vi arbejder sammen med over 180 fantastiske dagplejere for at skabe de bedste rammer for dagplejens skønne og livsglade børn i alderen 0 til knap 3 år.
 • Mulighed for at træde med ind i en positiv udviklingsproces, hvor vi alle hver dag øver os sammen på at blive endnu bedre til at løse kerneopgaven til gavn for dagplejens nysgerrige og eksperimenterende børn.
 • Et højt fagligt niveau med plads til sparring og udvikling med et naturligt afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan.
 • En spændende udviklingsproces for hele 0-18 års områder med afsæt i Herning Kommunes strategi om Meningsfulde Fællesskaber.
 • En hverdag, hvor to dage sjældent er ens.

I Herning Kommune arbejder vi desuden med afsæt i to overordnede målsætninger

 • Her skaber vi venskaber
  Det kommer blandt andet til udtryk i Dagplejen ved, at vi tilbyder
  • Børnene et større fællesskab med andre børn i form af legestuegrupper
  • Børnene et lille fællesskab hos deres faste dagplejer, hvor omsorg, tryghed og genkendelighed skaber grobund for stærke venskabelige bånd
  • At alle dagplejere er i et fagligt fællesskab med gode kollegaer
 • Alle skal blive så dygtige, de kan.
  Det kommer blandt andet til udtryk i Dagplejen ved, at vi tilbyder
  • Et læringsmiljø, som byder på leg og læring gennem hele dagen
  • Voksne, som opmuntrer og tilbyder børnene at øve sig og lære nyt

I Dagplejen arbejder vi samtidig ud fra tre værdier

 • Ordentlighed
  Vi gør det, vi siger. Vi følger op og vender tilbage.
 • Anerkendelse/Nærvær
  Vi møder hinanden med ligeværd. Vi lytter til hinanden og finder gode løsninger i fællesskab på alle niveauer. Vi er en stor organisation, som tilstræber tilstedeværelse og tilgængelighed selvom vi er på distance af hinanden.
 • Fællesskab
  I Dagplejen er alle en del af fællesskabet, både børn, forældre, dagplejere, konsulenter, administration og ledelse. Vi har alle brug for hinanden og er afhængig af hinanden.

Du kan tilbyde os

 • En pædagoguddannelse
 • Stort fagligt engagement og et positivt livs- og menneskesyn
 • Erfaring fra 0-3 årsområdet
 • Erfaring som dagplejepædagog eller dagplejekonsulent er en klar fordel
 • Lyst til at deltage i Dagplejens faglige udvikling i henhold til gældende lovgivning på området herunder fortsat implementering af den styrkede pædagogiske læreplan
 • At drive processer i legestuegrupper og på personalemøder med henblik på sparring med dagplejerne om den faglige udvikling
 • At varetage administrative ad hoc-opgaver og herunder faste morgen- og middagsvagter
 • Egen bil til rådighed

Praktiske oplysninger

Stillingen er en fuldtidsstilling og vi vil gerne have din ansøgning senest den 11. marts 2021.

Første samtalerunde gennemføres i uge 11. På dagen for samtalen præsenteres du for en case, som har relation til jobbet.
Anden samtalerunde gennemføres i uge 12.

Løn forhandles med den forhandlingsberettigede organisation og vi håber på ansættelse pr. 1. maj 2021.

Har du spørgsmål til stillingen,

er du meget velkommen til at kontakte leder af dagplejen Anita Brædder på telefon 20 60 64 15.

Alle interesserede uanset baggrund opfordres til at søge.


 

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.