Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Pædagog til børnehave

2 pædagoger til børnehaven i BørneOasen Lind, afd. Koustrupgård

BørneOasen Lind er en institution, der har fokus på det gode børneliv, hvor relationer og omsorg for det enkelte barn vægtes højt. Vi har en grøn profil, hvilket betyder, at vi prioriterer vores udeliv og er aktive brugere af vores nærområde og store legeplads.
Som pædagog i BørneOasen bliver du en del af en stue og et team og er medansvarlig for at sikre børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse. I det daglige arbejder prioriterer vi at arbejde i mindre grupper, for derved at skabe så optimale læringsmiljøer for børnene som muligt.

Din profil

 • Du er uddannet pædagog og har indsigt og evne til at reflektere over din virkning og betydning for børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.
 • Du kan tage stueledelse, har et godt overblik og kan trives og være nærværende i børnehøjde – også på dage, hvor der er et højt tempo.
 • Du har et inkluderende menneskesyn og gode samarbejdsevner.
 • Du kan bidrage til et godt læringsmiljø, med udgangspunkt i børnenes præmisser og forståelsesniveau, og inddrage dine refleksioner og iagttagelser i den pædagogiske praksis.
 • Du har relationskompetence og er god til at afstemme dig følelsesmæssigt med børnenes behov og interesser.
 • Du kan medvirke til at kommunikere om stuens indsatser, så det gør forældrene trygge og giver dem den nødvendige indsigt.
 • Du vil gerne være med til at udvikle og sætte dit præg på både børnekulturen og den professionelle kultur i tråd med vores styrkede pædagogiske læreplan.
 • Du interesserer dig for og har kompetencer, der understøtter vores grønne profil.
 • Du har interesser og kompetencer inden for sang og musik – du må meget gerne kunne spille et instrument.
 • Du er mødestabil og fleksibel i forhold til mødetider.

Derfor skal du vælge os

I BørneOasen er vi optagede af faglig og pædagogisk udvikling samtidig med, vi kan stoppe op og fejre, hvortil vi er nået. Igennem samarbejde med forskellige kollegaer i institutionen, får du hos os gode muligheder for at vedligeholde og udvikle dine kompetencer. Der er aldrig lang vej til kollegial sparring, inspiration eller hjælp.
Vi synes, vi kan meget, men vi er samtidig åbne for, hvad DU kan byde ind med og ved, der er vigtigt. Vi ved ingen kan alt beskrevne under den ønskede profil, men vi ønsker at finde en pædagog, der mestrer store dele af det nævnte.
Vi lægger vægt på medindflydelse og kan lide at samarbejde om at skabe et fælles afsæt for vores pædagogisk praksis – en praksis der tager sit afsæt i vores pædagogiske læreplan samt Herning model Dagtilbud. Vi er faglige og ambitiøse og formår samtidig at have det sjovt sammen.
Vi har en aktiv forældrebestyrelse og prioriterer at have et tæt samarbejde med både den og de øvrige forældre.

Om os

BørneOasen er en stor integreret institution med cirka 290 børn i alderen nul til seks år, fordelt på to matrikler: Toftegården og Koustrupgård.
Stillingerne er pt. på Koustrupgård i børnehaven.
På Koustrupgård er der cirka 175 børn fordelt på fire vuggestuegrupper med 14-16 børn på hver stue og fire børnehavegrupper med cirka 22-25 børn. Derudover har vi pt. en førskolegruppe på Lind Skole, hvor der går 20 børn.
Du kan læse mere om os på BørneOasen Linds hjemmeside.

Løn og ansættelse

 • 1. ansættelse er en begivenhedsbestemt ansættelse pr. 1. april eller snarest derefter (grundet en barselsorlov) med et ugentligt timetal på 30
 • 2. ansættelse er en tidsbegrænset stilling (grundet højt børnetal) i perioden 1. april 2021 eller snarest derefter, og til 31. maj 2022 med et ugentligt timetal på 33
 • Ansøgning sendes via link på Herning Kommunes hjemmeside – det skal anføres om man søger begge eller blot en af ansættelserne
 • Løn efter gældende overenskomst
 • Ansøgningsfrist: den 9. marts 2021 kl. 8
 • Samtaler forventes afholdt: tirsdag den 23. marts 2021 mellem 8-12
Ønskes yderligere oplysninger kontaktes pædagogisk leder Gitte Helbo på telefon 51 49 46 52.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.