Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Social- og sundhedshjælperelever

Sundhed og Ældre søger elever med uddannelsesstart 1. august 2021

Uddannelsen

 • er for dig, der gerne vil arbejde med pleje og praktisk hjælp til ældre borgere
 • har fokus på pleje og praktisk hjælp – i en rehabiliterende tilgang, samt på forebyggelse og tidlig opsporing
 • veksler mellem teori og praktik på henholdsvis Social & Sundhedsskolen Herning, og et af Herning Kommunes plejecentre eller hjemmeplejen i Herning Kommune
 • lærer dig følgende fag: Social- og sundhedshjælperen rolle, Mødet med borgeren, Personlig hjælp, omsorg og pleje, Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • lærer dig at deltage i et arbejdsfællesskab.

Du får

 • en uddannelse, der giver mulighed for at gøre en forskel på plejecentre og i hjemmeplejen
 • personlige og faglige kompetencer
 • mulighed for at indgå i et tværfagligt team
 • motiverede praktikvejledere og undervisere
 • en adgangsgivende uddannelse til at søge videre som social- og Sundhedsassistent
 • løn under hele uddannelsen
 • arbejdstiden i praktikken er 37 timer pr. uge i gennemsnit.

Du har

 • lyst til, og evner at give god kærlig omsorg, i gensidig respekt for et andet menneske
 • engagement og motivation for faget og uddannelsen, og du vægter ansvar for egen læring højt, samtidig med at du er ansvarsbevidst, fleksibel og loyal for uddannelsen og praktikstedet.

Krav

 • Grundforløb 2 fra Social & Sundhedsskolen efter 1. august 2015.
 • RKV (Realkompetencevurdering) hvis du er over 25 år.
 • Hvis du er nydansker, skal du have opholds- og arbejdstilladelse.

Når du søger stillingen, skal du indscanne og medsende nedenstående

 • Ansøgning: Motiveret ansøgning og fortæl hvorfor du vil være Social- og Sundhedshjælper
 • CV: Kort livshistorie med dine erfaringer og kvalifikationer
 • RKV: Realkompetencevurdering SKAL medsendes hvis du er over 25 år
 • Eksamensbevis: Eksamensbeviser
 • Udtalelser: Eventuelle udtalelser fra tidligere job eller fritidsbeskæftigelse

Ansøgningsfrist

Den 2. maj 2021

Løn- og ansættelsesvilkår

Fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Er du over 25 år kan du være berettiget til ansættelse som voksenlærling. Kontakt jobcentret i din bopælskommune for afklaring.
VIGTIGT: er du godkendt til voksenlærlingeordning skal du derudover også have mindst 3 måneders praktik eller ansættelse på plejecenter eller hjemmepleje som skal dokumenteres med udtalelse fra leder.

For yderligere oplysninger

Kontakt Uddannelseskonsulent Marian Graves på telefon 96 28 44 38 eller mail: suamb@herning.dk.
Eller kontakt Uddannelseskonsulent Ditte Andersen på telefon 96 28 44 35 eller mail: suada@herning.dk

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.