Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Sygeplejerske til Bo-enheden ved Skiftesporet

– Bo- og livslærested for unge sindslidende

Søger en sygeplejerske i en stilling gennemsnitlig 30-37 timer pr. uge fra den 1. juni 2021 eller snarest derefter.

Skiftesporet er et psykosocialt tilbud til unge sindslidende fra 16 år og består af et botilbud på 21 pladser, et dagtilbud, et §85 pædagogisk støtte-team (bo-støtte) og et ambulant behandlingstilbud, Horisont, til personer med en spiseforstyrrelse og unge med selvskadende adfærd.
Skiftesporet er VISO leverandør på psykiatriområdet. VISO er Socialministeriets videns- og specialrådgivning til landets kommuner.

Skiftesporets idegrundlag bygger på et livslæreperspektiv og en grundlæggende tro på at alle kan komme sig (recovery) efter et psykisk sammenbrud. Vores opgave er at give rammerne herfor, og den mest hensigtsmæssige støtte og behandling i denne proces. En proces hvor målet er, inklusion i samfundet, gennem støtte til den enkelte, så vedkommende kan blive en fuldgyldig, deltagende samfundsborger. Her vægtes arbejde/uddannelse højt.
I vores bestræbelser herpå, arbejder vi ud fra en fælles systemisk referenceramme, der er relations- og netværksorienteret.

Det er en tankegang og arbejdsmåde hvor vi vægter relationen og dialogen. Både med den unge og dennes netværk, idet det er her igennem den enkelte, kan udvikle sin selvforståelse og udvikle nye handlemuligheder. For yderligere information se: www.skiftesporet-horisont.dk
Skiftesporet er en del af Herning Kommunes Socialpsykiatri. Socialpsykiatrien i Herning kommune har ca. 120 ansatte fordelt på forskellige faggrupper.

Om stillingen

 • Du bliver en del af dagligdagen i Bo-enheden og indgår i det daglige arbejde omkring og sammen med de unge.
 • Du får det overordnet ansvar for den sundhedsfaglige opgave omkring de unge sammen med afdelingslederen.
 • Du skal være med til at planlægge og gennemføre undervisning i organisationen ift. retningslinjer omkring sundhedsfaglig audit, tilsyn og sundhedsfaglig dokumentation.
 • Du bliver en del af det tværgående sundhedsfaglige team i Socialpsykiatrien og de opgaver der varetages her.
 • Du skal sammen med ledelsen sikre at instrukser og de daglige arbejdsgange tilpasses og justeres de konkrete opgaver.

Vi søger en sygeplejerske, der

 • Har års erfaring med koordinering af sygeplejeydelser og har flair for IT og diverse sundhedssystemer
 • Kan lide at koordinere, strukturere og tage ansvar for borgernes forløb
 • Har flair for en helhedsorienteret tilgang og kan prioritere opgaver
 • Er ambitiøs og udøver høj faglig standard
 • Er god til at skabe struktur for sig selv og kollegaer
 • Er god i kommunikation med andre og har gode pædagogiske evner
 • Har erfaring med tværfagligt og tværgående samarbejde omkring borgeren
 • Har erfaring med at oplære/underviser andre i sundhedsrettede opgaver, f.eks. medicin, sygdomme, sundhedsfaglig dokumentation mv.

Hos os kan du forvente

 • At møde kollegaer med forskellig faglig baggrund
 • Vi går langt for at styrke fagligheden i det daglige arbejde bl.a. ved supervision, kollegial sparring og videndeling.
 • Vi vægter et godt arbejdsmiljø med stort fokus på trivsel, dialog og samarbejde
 • Du indgår i arbejdstidsplanen i dag- og aftenvagter med weekendvagt hver 3. weekend.
 • Der er afsat tid til den tværgående opgave og varetagelsen af ansvarsområdet.
 • En arbejdsplads der har fokus på fælles læring og udvikling.

Ansøgningen sendes til Skiftesporet via Herning Kommunes rekrutteringssystem.

Yderligere oplysninger

kan fås ved henvendelse til Centerleder Dorte Påskesen på mobil 40 71 43 16 / mail slydn@herning.dk eller til afdelingsleder Lene Viinberg mobil 20 80 04 40 / mail skilv@herning.dk

Ansøgningsfrist

Mandag den 17. maj 2021 kl. 8.00.
Ansættelsessamtaler vil finde sted snarest derefter.

 

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.