Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Barselsvikariat som pædagogisk udviklingskonsulent i Center for Børn og Læring

I Center for Børn og Læring arbejder vi med drift og udvikling af Herning Kommunes dagtilbud og skoler med henblik på, at de lykkes med deres kerneopgave om, at alle børn skal være en del af fællesskabet og blive så dygtige, som de kan.

Hvem er vi?

Center for Børn og Læring (CBL) er en del af Børn og Unge forvaltningen og består af centerledelse, administration og pædagogiske konsulenter (i alt 24 medarbejdere), som understøtter dagtilbud og skoler med at lykkes med opgaven. I CBL arbejder vi bl.a. med begreber som fællesskab og inddragelse af børn og unge. Vores arbejde i CBL bærer præg af en videns- og databaseret tilgang til pædagogiske projekter og indsatser.

Hvem er du?

 • Du har en relevant pædagogisk grunduddannelse og en pædagogisk kandidatuddannelse.  
 • Du har en grundlæggende viden om dagtilbudsområdet.
 • Du har erfaring fra børne og ungeområdet.
 • Du har stærke mundtlige og skriftlige kompetencer.
 • Du befinder dig godt i spændet mellem det politiske niveau og dagtilbudsniveauet og kan oversætte og formidle fx politiske eller lovgivningsmæssige rammer eller krav.
 • Du har evnen til at bevare overblikket under pres, men også evnen til at arbejde med detaljen på en og samme tid.
 • Du er stærk i relationer, opsøgende og kan kommunikere og samarbejde med forskellige faggrupper.
 • Du er strategisk og skaber struktur, systematik og fremdrift i opgaveløsningen, mens du stadig er resultatorienteret, og samtidig kan tilpasse dig en omskiftelig hverdag.
 • Du er fleksible, servicemindet og arbejder positivt og loyalt med de trufne beslutninger.

Dine primære opgaver

 • Projektledelse i forhold til implementering af Herning Kommunes fællesskabstrategi, Meningsfulde Fællesskaber på dagtilbudsområdet.
 • Projektledelse i forhold til at implementere Budgetmål (20212024) Barnets stemme.
 • Ansvarlig for at gennemføre pædagogisk tilsyn i en tredjedel af dagtilbuddene.
 • Undersøgelser og analyser indenfor dagtilbudsområdet fx udførelse af Lege og Læringsmiljøvurdering 2022.
 • Udarbejdelse af den kommunale kvalitetsrapport 20192020 for dagtilbudsområdet.
 • Tovholder og sparring for udarbejdelsen af de decentrale kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet.
 • Teknisk og pædagogisk sparring i brugen af Hjernen&Hjertet for dagtilbuddene.
 • Procesarbejde og facilitering i forbindelse med udviklingsprojekter.
 • Være det vejledende bindeled mellem dagtilbuddene og forvaltningen/det politiske niveau.
 • Udarbejdelse af sagsfremstillinger, kvalitetssikring af mødemateriale og bistå med for og efterarbejde ved udvalgsmøder.
 • Forberede og planlægge større arrangementer/møder fx i forbindelse med projekter eller pædagogiske temadage.

Praktiske oplysninger

Stillingen er et barselsvikariat på fuldtid med besættelse fra 9. august 2021 og forventet udløb 30. juni 2022. Stillingen refererer til Jørn Thomsen som er personaleleder.
Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte pædagogisk udviklingskonsulent, Minna Vindbjerg, telefon 20 28 33 74 eller faglig leder, Bibi Salskov telefon 22 40 62 19 eller personaleleder, Jørn Thomsen telefon 29 16 07 23

Frist

Din ansøgning inklusiv relevante bilag skal være os i hænde senest fredag den 21. maj 2021 kl. 12.00 og skal indsendes via Herning Kommunes hjemmeside.

Der afholdes samtale fredag den 4. juni 2021.

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.