Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Spændende sygeplejerskestilling - faglig udvikling og gode kolleger

Spændende fast sygeplejerske stilling til det neurologiske eller det akutte Team.

Vil du arbejde med fantastiske kolleger, spændende sub-akutte sygeplejeopgaver på et Rehabiliteringscenter med flotte omgivelser og moderne arbejdsforhold? Du vil komme til at indgå i stærke tværfaglige teams, hvor der er stor fokus på trivsel og høj faglighed.
Vi søger en sygeplejerske i en fast stilling på 30-37 timer, da flere af vores sygeplejersker skal på barsel. Vi søger en sygeplejerske i fast stilling, som skal indgå i det neurologiske team eller det akutte team. Er der særlige ønsker, kan det drøftes til en samtale.
Stillingen ønskes besat 1. juni 2021 eller efter aftale.

Som sygeplejerske hos os kommer du til at arbejde med patienter, som er meget komplekse og sub-akutte i deres sygdomsbillede, når de ankommer på rehabiliteringscenteret. Patienterne er typisk på rehabiliteringscenteret i gennemsnitlig 3 uger, hvorefter vi i samarbejde med visitationen udskriver patienterne til bl.a. eget hjem eller plejecentrene.
Sundhedsvæsenet er under stor udvikling og flere komplekse sygeplejefaglige opgaver varetages i kommunalt regi. Vi sætter borgeren i centrum med fokus på de menneskelige værdier. På Rehabiliteringscenteret er vi på forkant og videreudvikler tilbuddene, så de matcher borgernes behov nu og i fremtiden. Et center, som er kendt for gode værdier, høj faglighed og at være nyskabende og visionære.
Vi yder specialiseret sygepleje og genoptræning af patienterne, hvor vi bidrager til at reducere antal (gen-) indlæggelser.  Som sygeplejerske får du både spændende og udfordrende opgaver, som varetages sammen med dygtige kolleger i et tværfagligt team. Da opgaverne i Rehabiliteringscenteret hele tiden ændrer sig i takt med ændringerne i det nære sundhedsvæsen, vil kerneopgaverne monofagligt og tværfagligt være i konstant udvikling.

Til dagligt løser vi opgaverne i teams. Du bliver som sygeplejerske teamleder, hvor du koordinerer og har det sygeplejefaglige ansvar hos patienterne i dit team. Rehabiliteringscentret er opdelt i 4 teams, med 10 patienter i hvert team. Team 1 er primært med medicinske patienter. Team 2 har primært akutte patienter fra eget hjem, palliation og KOL patienter.  Team 3 er primært til patienter sår og kirurgi. Team 4 er til patienter med specialiserede neurologiske patienter. I aften og nattevagterne er du koordinerede sygeplejerske i hele huset, hvor du har mulighed for faglig sparring med sygeplejerskerne i Akut Teamet, som kører ud fra Rehabiliteringscenteret.  Udover dig selv er der også tilknyttet kompetente og erfarne terapeuter og sosu-medarbejdere i hvert team.

Der er ligeledes et tæt samarbejde bl.a. med kommunens visitationsenhed, palliativt team, sårsy-geplejerskerne samt Hammel Neurocenter og Hospitalsenheden Vest.

Vi søger en sygeplejerske, som har interesse og gerne erfaring indenfor det neurologiske og akutte område. Har du mest interesse i det medicinske område, vil der være mulighed for dette på sigt. Du kommer til at arbejde dag/nat eller dag/aften (ca. 4-5 vagter over 4 uger). Der er vagt hver 3. weekend.

På Rehabiliteringscentret får du et rigtig godt introduktionsprogram, hvor du i dine første 14. dage får et intro-forløb, så du bliver sat ind i opgaverne og lære rehabiliteringscenteret samt kollegerne at kende.

Hvem er vi

 • Vi er et stærkt fagligt team, som sætter stor fokus på faglighed og trivsel. Der er altid plads til humor og gode faglige drøftelser.
 • Til hvert team er tilknyttet erfarne sygeplejersker, sosu-personale og terapeuter. 
 • Sygeplejersken er teamleder i teamet, hvor opgaven er at tilrettelægge og koordinere dagen med øvrige faggrupper. Desuden skal du varetage specialiserede sygeplejefaglige opgaver og deltage i forventnings – og mål møder med visitationen og samarbejdet med pårørende. Nogle dage har dygtige assistenter teamlederfunktionen i et af de 4 team, og du vil som sygeplejerske ud over dit eget team varetage de specialiserede sygeplejeopgaver i et andet team.
 • Vi har studerende og elever på alle niveauer, hvor alle bidrager til deres læring.
 • Vi tager ansvar for det gode arbejdsmiljø i både eget team men også med et helhedsperspektiv på alle i huset, hvor vi alle har ansvar på fællesskabet og en god stemning. Vi taler til og ikke om hinanden og værne om det gode arbejdsmiljø.
 • Som sygeplejerske får du en koordinerende funktion med at modtage akutte patienter, komplekse udskrivelser, være forløbskoordinator og varetage de komplekse sygeplejefaglige opgaver. Som sygeplejerske er du ansvarshavende i vagterne. Til hverdag vil der være mellem 2-3 sygeplejerske på arbejde i en dagvagt.
 • Vi er stærke mono – og tværfaglige.

Hvem er du

En sygeplejerske,
 • med gode relationelle og faglige kompetencer gerne med 2 års erfaring
 • med brede faglige kompetencer
 • der både kan arbejde selvstændig og i samarbejde med vores tværfaglige kolleger og mange samarbejdspartnere
 • som bidrager positivt til en god kultur med en god kommunikation, det gode samarbejde og et godt arbejdsmiljø
 • med flair for it og teknologi
 • der inddrager patienter og pårørende
 • der bidrager til udviklingen af rehabiliteringscenteret med de nye opgaver det nære sundhedsvæsen giver os i fremtiden.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DSR efter principperne om Ny Løn.

Du meget velkommen til at ringe

til Centerleder Hanne Fog på telefon 40 25 38 73 for at få en uddybende dialog om sygeplejerskernes roller og funktion.
Du er også meget velkommen til at komme på besøg og se centeret og høre mere om stillingen.

Ansøgningsfrist

26. maj 2021.
Vær OBS på at samtalerne afvikles løbende.

Ansøgning sendes elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside www.Herning.dk

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.