Gå til sidens indhold

Herning Kommune

Herning Kommune

Pædagogisk leder til Østbyens Børnehuse

Da en af vores pædagogiske ledere går på efterløn, søger vi nu hendes afløser.
Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1.8.2021.

Østbyens børnehuse er en kommunal institution, som ligger i Herning Øst. Institutionen er fordelt på 6 fysisk adskilte afdelinger i området omkring Herningsholm og Holtbjerg. Tilsammen har vi ca. 400 børn i vuggestue, børnehave og specialgruppe. Vores ledelsesteam består af institutionslederen og 4 pædagogiske ledere.

Alle vores afdelinger summer af liv og glæde og har en pædagogisk praksis, der bygger på en anerkendende tilgang, som understøtter børnenes mulighed for leg, udvikling og læring. Dagligdagen danner rammen omkring en bred vifte af aktiviteter planlagt ud fra barnets perspektiv med udgangspunkt i den enkelte afdelings muligheder. Den centrale beliggenhed giver os mulighed for udflugter til parker, biblioteket med videre.

Østbyens børnehuse er en spændende arbejdsplads med mulighed for udvikling både pædagogisk og ledelsesfagligt. Hver afdeling fungerer i daglig praksis som selvstændige enheder, men hvor blandt andet faglige fyrtårne, sprogkoordinatorer, it-ambassadører er medvirkende til, at vi i fælles forståelse arbejder ud fra Østbyens børnehuses overordnede mål. Herunder danner Herningmodellen grundlag for vores ca. 100 medarbejderes pædagogiske praksis.

Vi ønsker en pædagogisk leder, der

 • Er uddannet pædagog.
 • Har en positiv tilgang, udviser glæde, empati og engagement til både personale, børn, forældre og øvrige samarbejdspartnere.
 • Ønsker at arbejde med pædagogisk udvikling og forskelligartede udfordringer.
 • Kan navigere i forhold til de forskellige pædagogiske redskaber og kan sætte en tydelig pædagogisk retning for Østbyens børnehuse i samspil med det øvrige ledelsesteam.
 • Har gode IT- kundskaber og er fortrolig med programmer som f.eks. Teams, Hjernen & Hjertet og AULA.
 • Er imødekommende og dialogskabende med gode kommunikative evner både mundtligt og skriftligt.
 • Er synlig, en god facilitator og i stand til at lede en mangfoldig personalegruppe.
 • Er lydhør, har blik for forskellige perspektiver og samtidig demonstrerer handlekraft.
 • Er med til at sikre driften samtidig med, at der sker resultater.
 • Tænker naturligt i helheder, trives med udfordringer og er løsningsorienteret.
 • Har mod til insisterende involvering, når det er nødvendigt.
 • Er indstillet på at opkvalificere sine kompetencer. F.eks. forventer vi, at du indenfor de nærmeste år vil tage diplom i ledelse.
 • Du skal være loyal, have overblik og være i stand til at se hele organisationen som en helhed, og samtidig kunne være delegerende i opgaveløsningen.

Dine primære arbejdsopgaver bliver blandt andet

 • At kompetenceudvikle og give sparring til medarbejderne. Dine primære afdelinger vil som udgangspunkt, være Børnegården og Holmen.
 • At tage ansvar for den daglige ledelse.
 • At være tovholder ved implementering af strategier og pædagogiske tiltag.
 • At sikre at vi arbejder i forhold til det pædagogiske grundlag og opfylder kravene vedrørende årsmål, pædagogiske mål, evalueringer og kvalitetsrapport.
 • At sikre gode overgange internt ved ryk mellem grupper og skabe sammenhæng i overgangen til SFO/Skole.
 • I tæt samarbejde med ledelsesteamet at sikre et godt arbejdsmiljø og sund trivsel i organisationen.

Vi forventer at holde 1. samtale den 14. juni 2021. I forbindelse med 2. samtale, som forventes afholdt den 22. juni 2021, vil der blive anvendt en personprofil og en case, som udleveres 30 min. Før samtalen.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

I forbindelse med ansættelse indhentes børneattest og straffeattest.

Yderligere oplysninger

om stillingen kan fås ved henvendelse til institutionsleder Ingrid Rasmussen telefon 51 28 63 71. evt. med mulighed for rundvisning.

Læs meget mere om os på Østbyens Børnehuses hjemmeside.

Ansøgningsfrist

31. maj 2021.


 

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.