Chef for Uddannelse og Læring i Vejle Kommune

Chef med vilje til at lede tæt på

Det at lede med vilje har en lang række facetter. I Vejle Kommune får du en ramme, hvor der er højt til loftet og plads til store ambitioner, men så skal du også turde at gøre noget med din ledelse, og der skal være retning på. Og du skal ville mere end dig selv. Igennem samarbejdet skal du søge at spille alle andre så gode, de kan blive. Endelig skal du skabe resultater. Du er her for at skabe en positiv forskel for børn og unges liv. Det er det, det i sidste ende drejer sig om.
 
Det er en udfordring at lede tæt på, når man i det daglige er langt fra. Det gælder i sagens natur, når man er chef for Uddannelse & Læring. De vigtigste – skolerne og dermed børnene og de unge – er ”i marken”. Nysgerrigheden i at opsøge nærheden i ledelse og ikke blive en fjern forvaltningsfunktion, men netop en chef, der er så tæt på praksis, som man kan komme i så stor en kommune, som Vejle er. Det skal være ambitionen.
 
Kravene til dig? Du kommer med vilje og evne til netop at lede tæt på. Du kommer også med et solidt videns- og erfaringsniveau fra uddannelsesområdet og med ledelsesredskaber, du ved virker i praksis. Derudover er du et ordentligt menneske med stærke relationelle kompetencer, der gør det let at være sammen med dig. Og så elsker du arbejdet med børn og unge. Så ja, du er dygtig, men vi har til gengæld verdens – måske - bedste chefjob.
 
Stillingen besættes i udgangspunkt på overenskomstvilkår i henhold til chefaftalen. Lønniveauet forventes at være i størrelsesordenen 750.000 – 800.000 kr., efter forhandling, på baggrund af din profil og kompetencer.
 
Yderligere oplysninger:
Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos børne- og ungedirektør Claus Svold på 7681 5000/mobil 2148 1558.

Læs mere i den uddybende job- og personprofil her