Direktør til Forvaltning: Børn og Familier, Kommuneqarfik Sermersooq


”DEN SOCIALE ARVS NEGATIVE SPIRAL  DEN SKAL BRYDES!”
 
Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har erkendt, at alt for mange børn og unge i det grønlandske samfund i for høj grad er præget af psykosociale oplevelser i opvæksten og følgevirkninger af bl.a. forældrenes arbejdsløshed, misbrugsproblemer, incest og vold m.m.
 
Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at intensivere indsatsen overfor udsatte børn, unge og deres familier i valgperioden 2017 - 21 med henblik på at få vendt udviklingen i børnesagerne og skabe kvalificeret behandling og perspektiv i sager om seksuelt misbrug og omsorgssvigt.
 
Til en nyetableret Forvaltning: Børn og Familier søges en markant lederpersonlighed, der kan stå i spidsen for reorganiseringen af et nyt forvaltningsområde, og som kan samle alle gode offentlige, private og frivillige kræfter, der medvirker til, at den negative sociale arv
brydes!
 
En personlighed, der er klar til en ekstraordinær arbejdsindsats gennem fl ere år og som vil evne at gøre en forskel. En direktør, der slår igennem i organisationen med effektive, ubureaukratiske og handlingsprægede løsninger.
 
Samtidig en fagligt velfunderet rollemodel, der har rod i socialt arbejde og således dyberegående kendskab til fagområderne, når svære beslutninger med vidtgående indgreb i familiers liv skal træff es for at sikre børn og unges opvækstvilkår bedst muligt inden for gældende lovgrundlag på området.
 
Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår og stillingen aflønnes incl. obligatoriske tillæg med kr. 819.000,- årligt + pension. Herudover kan der forhandles en åremålsaftale/-tillæg.
 
Yderligere oplysninger
kan fås hos chefkonsulent Jens Kaptain, Lundgaard Konsulenterne, tlf. (+045) 2968 2100 eller hos konst. kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen, tlf. (+299) 526150.

Den uddybende job- og personprofil kan læses her.

Den uddybende job- og personprofil kan læses her på grønlandsk.

Ansøgning
Sendes via linket, så den er modtaget senest fredag, den 18. august 2017 kl. 08.00 (grønlandsk tid) og 12.00 (dansk tid).