Direktør til velfærdsområderne i Gribskov Kommune


Direktør til velfærd i forandring

Alle i det kommunale landskab kender til udviklingskulturen i Gribskov Kommune, der er rodfæstet igennem mange år på tværs af det politiske og administrative landskab. Vores forandringsdagsorden har givet os masser af ros undervejs, men også berettiget kritik, når vi fejler. Vi lærer af succeserne, men også af vores fejl. Ellers kommer vi aldrig fremad.

Som en naturlig konsekvens af udviklingsdrivet er vi selvfølgelig frikommune, fordi vi om nogen kender til det at gå nye veje, når velfærdssamfundet skal udvikles.

Vores ambition er vækst med kvalitet. Vi skal skabe en velfærd i forandring, hvor vi bliver sundere, hvor flere kommer i uddannelse og job, og hvor så mange som muligt får mulighed for at klare sig selv.

For at understøtte denne ambition skaber vi nu et nyt sammenhængende direktørområde på tværs af Børn, Unge, Social og Sundhed.

Du skal være vores nye direktør, fordi du kender til betingelserne for at bedrive topledelse i en politisk styret organisation. Du har erfaring med at ”udvikle i bund”. Dér hvor velfærdsfilosofi , økonomistyring, organisatoriskkapacitet, faglighed og etik mødes. Du udvikler ikke i regneark og teori, men i virkeligheden og for mennesker.

Du er en særdeles dygtig leder, er ambitiøs på egne og organisationens vegne, har stærk politisk tæft, og så har du både hovedet og hjertet på rette sted.

Vi giver dig til gengæld plads, med- og modspil og en humørfyldt, kreativ arbejdsplads midt i et af de smukkeste områder af Danmark. Her er højt til loftet på rigtig mange måder.

Der ønskes ansættelse på kontraktvilkår, jf. Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer. Stillingen aflønnes med en årsløn på ca. 1.100.000 kr. inkl. tillæg for kontraktansættelse, men ekskl. pension. Til stillingen vil der være mulighed for at indgå aftale om resultatløn.

Yderligere oplysninger kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos kommunal- direktør Holger Spangsberg Kristiansen tlf. 7249 8210.

Den uddybende job- og personprofil kan læses her

Se også nærmere på Koncernstrategi og Gribskov Ledelse

Ansøgningen sendes via linket så den er modtaget senest den 29. maj 2018 kl. 8.30.