Områdechef til By- og Plan til Billund Kommune


By- og Planchef med god flyvehøjde
  • Danmarks største investeringstryk målt pr. indbygger
  • Tæt på beslutningerne - med reference til kommunaldirektøren
  • Dybt kompetente og engagerede medarbejdere
  • Nye faglige fællesskaber i en organisation i udvikling
  • Hvad mere kunne du tænke dig, hvis du skal være vores nye chef for By- og Planområdet?

Udviklingen i Billund Kommune går meget stærkt. Verdens største legetøjsfabrikant, Jyllands ubetinget største lufthavn, Lalandia, Legoland, LEGO-House og et generelt spirende erhvervsliv med en lang række dygtige virksomheder skaber nogle udviklinger – og muligheder - her i Billund Kommune, der ikke vil være der på tilsvarende niveau andre steder.

Det sætter pres på planlægningen og ikke mindst kommunikationen internt i organisationen og eksternt i forhold til borgere og øvrige samarbejdspartnere. Det høje ambitionsniveau stiller samtidigt store krav til kvaliteten af det beslutningsgrundlag som udviklingsinitiativerne baseres på.

Den nye områdechef vil få ansvaret for nogle kompetente og dedikerede medarbejdere, der er vant til at tænke på tværs i organisationen. Du vil indgå - sammen med direktionen og de øvrige områdechefer - i kommunens øverste administrative ledelse; Strategisk Chefforum og er tæt på beslutningsprocesserne i Økonomiudvalg og Byråd.

På den måde, synes vi, at vi har skabt nogle attraktive rammer om denne stilling, der gør det til en god platform for dig til, at vise dit ledelsesmæssige og faglige format. Men det betyder også at du skal komme med en energi, et fagligt og menneskeligt format og et ledelsesmæssigt talent, der er til at få øje på. Giv det chancen – vi lover at bidrage aktivt til at samarbejdet bliver en succes.

Ansættelsen er på overenskomstvilkår og lønniveauet forventes at ligge omkring 640.000 kr. + pension, men kan forhandles, hvis du har de rette kvalifikationer.

Yderligere oplysninger
Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos Kommunaldirektør Ole Bladt Hansen, tlf. 4034 8304.

Den uddybende job- og personprofil kan læses her og på www.billund.dk.

Ansøgning
Ansøgningen sendes via linket så den er modtaget senest den 11. juni 2018 kl. 8.30.