Chef til Omsorg og Sundhed i Odsherred Kommune

Får du energi af store udfordringer – både økonomiske og organisatoriske? Er du en dygtig forandringsleder, der kan fremvise ledelsesmæssige resultater udover det sædvanlige? Er du god til at skabe stærke relationer, gejst og tillid i en organisation? Vil du gerne arbejde tæt sammen med politikere? Hvis du kan svare JA til disse spørgsmål, er du måske vores nye centerchef til Omsorg og Sundhed.

Centerchefen
Det er ikke nogen hemmelighed, at Center for Omsorg og Sundhed gennem de seneste år har været udfordret på flere områder – økonomisk, styringsmæssigt og organisatorisk. Det er udfordringer, som den nye chef skal have mod til at gå i kødet på. Vi er i gang med at implementere en ny styringsmodel, og det arbejde skal implementeres i bund. Der vil endvidere være behov for at se på den måde, Omsorg og Sundhed er organiseret på i dag, og derfor skal du kunne dokumentere gode resultater med at skabe forandringer – også i modvind.

Vi leder efter en person, der har ledelsesmæssig tyngde, men ledelsestalentet er vigtigere for os, end at du kan fremvise lang cheferfaring. Du skal have en organisatorisk nysgerrighed, der giver dig evnen til at bygge det rigtige op, men også mod og dygtighed til at korrigere retningen, når det er nødvendigt.

Den nye centerchef skal, via sin personlighed og lederstil, kunne skabe følgeskab. Der skal være en naturlig evne til at skabe gode relationer. Du skal have lyst til at kende hverdagen og ledernes og medarbejdernes arbejde med kerneopgaven. Samtidig skal du være tydelig i at sætte retning og gå foran i en kultur, hvor øget sundhed, sammenhængende borgerforløb og mere selvhjulpne borgere er i centrum.

Erfaring fra arbejde i politiske organisationer er svær at komme udenom, og du ved, hvordan man agerer professionelt i det politiske rum. Det handler blandt andet om at kunne bygge bro mellem politik og daglig praksis og respektfuldt binde faglighed og politik sammen.

Omsorg og Sundhed
Center for Omsorg og Sundhed består af plejecentre, hjemmepleje, sygeplejen, sundhed & rehabilitering, madservice samt en administrations- og stabsenhed. Der er i alt ca. 900 medarbejdere på det samlede område.

Centerchefen har det overordnede ansvar for ledelse, drift og udvikling af området i tæt samspil med ledere og medarbejdere.

Ligesom i andre kommuner er der i Odsherred Kommune et krydspres mellem stigende forventninger til god velfærd, flere ældre og stramme økonomiske vilkår. Som en af de kommuner med størst andel af ældre medborgere er Omsorg- og Sundhedsområdet et politisk fokusområde for Byrådet.

Der arbejdes nu med en konkret handleplan som opfølgning på en budgetanalyse fra 2017. Handleplanen skal rette op på udfordringerne i Omsorg og Sundhed. Der er bred politisk opbakning til administrationens arbejde med handleplanen.

Den 1. juni 2018 tiltrådte Rikke Blom som ny direktør for velfærdsområderne i Odsherred Kommune. Rikke Blom har lang ledelseserfaring inden for især ældre- og sundhedsområdet.

Vilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønniveauet i stillingen vil være ca. 730.000 kr. om året, afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Hertil kommer pension. Stillingen er med tiltrædelse den 1. november 2018.

Ansøgningsfrist den 6. september 2018 kl. 8.30.

Læs mere
Se jobprofilen her

Kontakt gerne direktør Rikke Blom, tlf. 6128 5975, eller partner hos Lundgaard Konsulenterne Bettina Høst Poulsen, tlf. 7199 1141.