Centerchef til center for Børn & Undervisning i Faxe Kommune


Centerchef, der kan tælle til mindst 5.000

Fra midten af metropolen til midten af Faxe Kommune på 38 minutter. Det er en realitet, der er rigtig tæt på, nu da den nye København-Køge-Ringsted-jernbane er godt undervejs. I forvejen er Faxe Kommune begunstiget af, at E47 går lige igennem kommunen, kun 65 kilometer fra Danmarks suverænt største samling arbejdspladser i hovedstadsområdet. Faxe Kommune bliver på denne måde en endnu mere oplagt mulighed for de mange familier, der arbejder i København, men som ikke vil give køb på det hele liv.

Det stiller krav til den kommunale organisation om at gribe momentum. At sikre, at de potentielle tilflyttere, der kigger ud af byen, retter blikket naturligt mod Faxe Kommune. Det har ikke kun noget at gøre med et varieret udbud af boligformer, men også om velfærdsløsninger, der fungerer. Ikke kun nu, men også i fremtiden.

For både de nuværende og de kommende borgere er det selvfølgelig helt centralt i den sammenhæng, at vi har stærke tilbud til vores børn og unge. Vi skal udvikle kerneydelsen til gavn for de knap 5.000 børn, vores center omfatter. Vi skal blive endnu dygtigere til at skabe læring, der virker, sømløse overgange imellem vores institutioner og i sidste ende medvirke til, at vore unge får taget en ungdomsuddannelse. Og her er der basis for forbedring.
Vi håber, at du kommer med et ledelsestalent, der er værd at bygge videre på. At du har en erfaringsmæssig ballast fra børne-/undervisningsområdet, men ikke således, at det er fastlåst for os, hvor og hvordan den erfaring er samlet op. Det vigtigste er, at du har glød i øjnene, når du snakker om børn og unge – og at vi kan se, at du mener det.

En af vores udfordringer er at skabe bedre overblik over centerets økonomi. Vi kommer derfor ikke udenom at forvente en solid økonomiflair fra din hånd. Du får god hjælp i den proces, da vi p.t. er ved at skabe et mere solidt styringsgrundlag, som du kan tage i hånden, når du begynder – men det kræver, at du er tryg på den bane også.

Du får en direktør, der tilbyder dig gedigen, erfaren sparring i den opgave, du går ind til, et godt politisk udvalg, der er god til at se fremad, samt medarbejdere og ledere, der vil gøre meget for at bidrage til din succes. Vi forventer ikke mirakler men gerne dygtighed og godt humør.
Ansættelse sker på OK-vilkår i henhold til Aftale om aflønning af chefer. Lønnen ligger i intervallet 750.000 - 775.000 kr. + pension.

Yderligere oplysninger
Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller direktør Marianne Hoff Andersen, tlf. 2499 1440.

Læs mere i job- og personprofilen og på faxekommune.dk

Ansøgning
Ansøgningen sendes via stillingsmodulet så den er modtaget senest den 4. oktober 2018 kl. 8.30.