Direktør for Social- og Arbejdsmarked i Nordfyns Kommune


Modig direktør, der kan udvikle i virkeligheden

Hvordan skaber man rigtig udvikling af rammerne for de af vores borgere, der har mest brug for vores bistand? For det første ved at tage afsæt i, at langt de fleste af os gerne vil have hjælp til at klare os selv. Vi skal myndiggøre og ikke umyndiggøre. For det andet ved at tænke langsigtet, når vi tilrettelægger vores tilbud. Hvis du kan nikke til begge, er du måske allerede mentalt på vej til at blive direktør i Nordfyns Kommune.

Der er udlagt to strategiske hovedspor, der markerer de hovedlandeveje, vi har taget i de senere år og forventer at tage i de kommende år. For det første arbejder vi med en masterplan på hele voksenområdet, og for det andet arbejder vi konsekvent med en investeringsstrategi på arbejdsmarkedsområdet.

Vi har lagt langsigtede strategier, men verden forandrer sig hele tiden. Omlægningerne på sundhedsområdet og den beskæftigelsesreform, der er på vej, vil i den grad udfordre vores strategiske satsninger. Og det at arbejde i en kommune, hvor vi vurderer succes på evnen til at skabe rigtige resultater og ikke bare flotte stykker papir, kræver et kontinuerligt strategisk fokus. Endelig arbejder vi på et udfordrende bagtæppe af en demografi, hvor der inden for de kommende år kommer 1.000 nye ældre, en sundhedsprofil, der ikke er optimal, og et relativt lavt uddannelsesniveau.

Du får en virkelig spændende platform at arbejde på. Ud over at vi strategisk er godt fremme i skoene, bliver du direktør i en kommune, hvor det at arbejde på tværs - begyndende med direktionen - falder fuldstændig naturligt. Livet er for kort til administrative kampe. Og du kommer ind i en veldrevet organisation – politisk som administrativt – med en rigtig god grundstemning og højt til loftet.

Vi håber, at du er direktørparat og formår at gøre det spændende for dine chefer, ledere og medarbejdere at være en del af din organisation. Du er fagligt nysgerrig på dit område, men hvorfor du er blevet det – og hvad du kommer af – er ikke det vigtigste for os. Du er en personlighed, der har let ved at tale med andre mennesker – imødekommende og gerne med lidt humor også. Du formår at danne dig et økonomioverblik – sammen med dygtige folk – du er en teamplayer, og så kan du det dér med langsigtet organisationsudvikling.

Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2019 og besættes på kontraktvilkår efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation med en forventet årsløn på ca. 1.020.000 kroner inkl. tillæg for kontrakt og eksklusiv pension.

Yderligere oplysninger:
Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 eller hos Kommunaldirektør Morten V. Pedersen på tlf. 2031 2684.

Læs mere i den uddybende job- og personprofil og i nedenstående bilag

Direktionens Strategi og Udviklingsplan 2017 2019Organisationsdiagram - opdateret 16102018
Vision 2021 - opdateret august 2018

Ansøgning:
Ansøgningen sendes via linket, så den er modtaget senest den 22. februar 2019 kl. 8.30.