Centerchef for Beskæftigelse og Unge i Gribskov Kommune


Centerchef, der kan være lidt på tværs

Du skal som vores kommende centerchef for Beskæftigelse og Unge være lidt på tværs – på flere måder.

Du skal være en driver i at trække vores indsatser – og syn – på borgerne på tværs af den kommunale organisation. Vi er i dag gode til at gøre det, vi skal – allerbedst når vi er ”i søjlen”. Vi vil bare gerne blive bedre til at se helhedsorienteret på vores indsats – med det lange lys på – så vores borgere kommer bedst videre, uanset om deres samarbejde med os har afsæt i den ene eller den anden del af den kommunale organisation. Vi skal tænke ”vores borgere” og ”vores unge” og ikke alene kigge ned i regnearkene på eget fagområde. Hele den tværgående indsats på ungeområdet er et vigtigt eksempel på dette.

Du skal være lidt på tværs, når du leder både nedad, til siden og opad. Vi vil nemlig gerne have modspil – selvfølgelig i den konstruktive form. Vi udvikles i dialogen og måske især dér, hvor meninger brydes. Det skal du kunne være i – og det er en forventning til dig.

Vi betragter dit kommende center som solidt, men du må gerne være lidt på tværs, når du kommer til at være medansvarlig for videreudviklingen af det. Vi har gode nøgletal ift. indsatsen på en række ydelsesgrupper men vi må også erkende, at vi ligger mindre godt til i blandt andet Beskæftigelsesministeriets seneste overordnede nøgletalssammenligning. Vær spørgende til ”hvorfor”, og vær konstruktivt kritisk, når du kigger indad i vores rutiner. Vi er ikke sarte.

Endelig skal du være på tværs af kommunen og de mange aktører, der er med til at gøre det muligt for os at lykkes. Det er selvfølgelig virksomhederne i Gribskov Kommune men også arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne, der skal trækkes ind til bordet, fordi de oplever, at vi forstår opgaven rigtigt. Nemlig at sikre virksomhederne den arbejdskraft, de har behov for på kort og på langt sigt, og at få ledige i job eller uddannelse

Du er en dygtig og talentfuld leder med et rimeligt fagligt niveau fra arbejdsmarkedsområdet. Det skal ikke forstås som, at vi alene kigger efter ”Tordenskjolds Soldater”. Der er nemlig mange måder, man kan erhverve sig den viden og fornemmelse på, der skal til for at kunne videreudvikle centeret.
Du har et OK økonomistyringsniveau, men ikke mindst er du et udadvendt og troværdigt menneske og en god menneskekender.

Du kommer til en kommune, der er i en skarp opadgående formkurve. Masser af udfordringer – ja – men med en god grundstemning i den politiske og administrative organisation. Vi vil – og vi håber, at du har lyst til at være en del af det.

Ansættelsesvilkår
Der ønskes ansættelse på overenskomstvilkår, jf. Aftale om aflønning af chefer. Stillingen aflønnes samlet med en årsløn på ca. 770.000-800.000 kr. ekskl. pension. Resultatløn indgår som en del af den samlede aflønning.

Yderligere oplysninger
Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos direktør Mikkel Damgaards på tlf. 7249 7467.

Læs mere i den uddybende job- og personprofil

Ansøgning
Ansøgningen sendes via linket, så den er modtaget senest den 5. juni 2019 kl. 8.30.