Centerchef for Skole- og Dagtilbud i Morsø Kommune


Centerchef, der kan tænke stort for de små

Morsø Kommune med knap 21.000 indbyggere ligger som en perle i Limfjorden i en enestående natur, der spænder fra de dramatiske molerklinter på Nordmors til det blidere Sydmors. Det bliver ikke meget flottere. Vi er ikke en del af det Danmark, der får udviklingen forærende. Stemningen og engagementet er bare langtfra at være opgivende, og der er noget med, at den nøgne lærer at spinde af nød – når man skal, bliver man mere innovativ, og når man kan, rykker man sammen i bussen. Det er derfor ikke tilfældigt, at mottoet er: ”Sammen er vi bedst.” For det er simpelthen den måde, vi gør tingene på.

Eksemplerne er mange. Der er de åbenlyse, som omverdenen umiddelbart kan nikke genkendende til. Kulturmødet, elitehåndbolden i Bette Balkan og Danmarks skaldyrshovedstad i Nykøbing Mors. Men så er der dem, der måske er mindre synlige. En kommune, der til fulde har udnyttet småkommunefordelene med korte kommandoveje, flade strukturer og en udpræget evne til at handle. En god og ordentlig politisk kultur med et fint samarbejde med en administration, der både kan og vil udvikle sig.

På skole- og dagtilbudsområdet er Morsø – måske i al stilhed – blandt dem, der præsterer højt. Vi skaber gode læringsresultater på trods af nogle skarpe rammevilkår ift. bl.a. demografi og socioøkonomi. Vi har skabt en moderne institutionsstruktur, der betyder, at man ikke behøver at bruge unødvendigt megen energi på at diskutere rammer, men i stedet for kan energien fokuseres på at snakke indhold. I øvrigt i flotte, tidssvarende bygninger. Vi vil gerne gå forrest, når det kommer til udviklingen af det tværfaglige samarbejde med det udgangspunkt, at det er den professionelle kapital, vi skal bygge videre på. Og lige her er kontoen velpolstret med dygtige ledere og medarbejdere. Endelig har vi et usædvanlig godt samarbejde med vores sparringspartnere i de faglige organisationer på et niveau, der har vakt opsigt i den nedsatte arbejdstidskommission for folkeskolen. Vi er simpelthen vant til at stå på tæer, så vi håber, at du har netop den evne.

Du er i øvrigt et ordentligt, tillidsskabende og troværdigt menneske og en dygtig leder, der formår at få det bedste ud af andre ledere. Du har en faglig ballast fra området, men hvordan denne ballast er kommet til dig, er ikke det vigtigste for os. Du er eminent til at arbejde i relationer og er velkommunikerende opad, til siden og nedad.

Ansættelsesvilkår

Lønnen udgør ca. 600.000 kr. årligt. Dertil kommer pension.

Yderligere oplysninger:

Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller direktør Torben Gregersen, tlf. 2372 0719.

Læs i øvrigt mere i den uddybende job- og personprofil og på www.morsoe.dk

Ansøgning:

Ansøgningen sendes via linket så den er modtaget senest den 30. september 2019 kl. 8.30.