Direktør for Voksne i Billund Kommune


Direktør, der har en voksen tilgang til samarbejde

Ikke mange kommuner – om nogen - af Billund Kommunes størrelse ligger så markant placeret på landkortet og i danskernes bevidsthed. Dygtige lokale kræfter har skabt en erhvervsdynamo, der langtfra er givet, geografi og demografi taget i betragtning. Verdens største legetøjsfabrikant, Jyllands ubetinget største lufthavn, LEGO House, Lalandia, Legoland og et generelt spirende erhvervsliv med en lang række dygtige virksomheder skaber nogle muligheder her i Billund Kommune, som ikke vil være der på tilsvarende niveau andre steder.

Når vores omgivelser er dygtige, kræver det, at den kommunale organisation er dygtig – og agil. Og nok er vi indbegrebet af netop den mindre, agile kommunale organisation, men agilitet kommer ikke af sig selv – det kræver en organiseret indsats. Billund Kommune gik derfor radikalt til værks forud for denne valgperiode og designede ”Den Borgervendte Organisation”. En organisation, der skal evne at ”vende vrangen ud på sig selv”, så vi kan yde den bedste tværfaglige indsats for borgere og virksomheder. I samarbejdet med borgerne drejer det sig ikke mindst om at blive bedre til – som kommune – at hjælpe borgerne med at tage styring over eget liv.

Og som det typisk er i Billund, er ordene fulgt af handling. I første omgang blev den politiske og den administrative struktur redesignet på overordnet niveau, så den bedre matcher borgere og virksomheders behov. Her blev direktørområdet ”Voksne” skabt. Din – måske – kommende direktørstilling. Men det stopper langtfra her. Vi skal evne at møde udfordringerne tværfagligt og tværorganisatorisk, fordele opgaver på nye måder og skabe nye enheder, der kan afløse gamle enheder. Vi synes faktisk, at vi er kommet langt i omlægningen. Der er skabt et sundhedsstrategisk område, et ungeområde, og der er en lang række initiativer, der imødekommer vores overordnede strategi. Men det er fortsat en helt central rejse, som du som kommende direktør skal kunne se dig selv i. Og du skal vide, at vi indimellem gør det bøvlet for os selv for at gøre det let for borgere og virksomheder.

For at lykkes kræver det ikke mindst, at du er drevet af en ambition om at skabe de allerbedste muligheder for, at andre kan lykkes. Først og fremmest borgere og virksomheder, men også dine ledere og medarbejdere.

Du kan, fordi du har stærke ledelsesredskaber – og erfaringer – i bagagen. Du kommunikerer godt, er organisatorisk nysgerrig og har let ved at skabe dig et overblik. Du kommer gerne med noget viden og erfaring fra det borgerrettede felt, men den vigtigste årsag til, at du lykkes, er, at du er et menneske, der har let ved at samarbejde og at skabe sammenhæng i en organisation.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på kontraktvilkår og efter konkret forhandling på et niveau, der forventes at ligge på ca.1.050.000 årligt (inklusive kontrakttillæg, eksklusive pension).

Yderligere oplysninger:

Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen tlf. 4034 8304.

Læs mere i den uddybende job- og personprofil og om Leveregler Direktionen

Ansøgning:

Ansøgningen sendes via linket så den er modtaget senest den 21. oktober 2019 kl. 8.30.