Teknisk chef til Fanø Kommune


Hvad har Fanø og Horsens kommuner til fælles?

Når man kommer uden for de store vækstområder i Danmark – københavnsområdet og det østjyske vækstbælte – har man en tendens til at skære udviklingen over én kam. Der er afmatning, befolkningstilbagegang, nedslidte institutioner, en udfordret sundhedsprofil og et indtægtsgrundlag, der er et stykke under gennemsnittet.

Når man betragter Fanø Kommune, bliver man bare nødt til at nuancere dette billede betragteligt. Der er kraftig befolkningstilvækst. 10% flere borgere siden kommunalreformen taler sit eget tydelige sprog. Det er her, at sammenligningen med Horsens kommer ind. Det skyldes selvfølgelig først og fremmest, at Fanø er et utrolig attraktivt sted at bo, men det støttes også op af, at Esbjerg som nabokommune er et erhvervsknudepunkt, der medvirker til, at der er et bredt udsnit af karrieremuligheder for familierne. P.t. giver det os bl.a. den positive udfordring, at vi kæmper med at følge med efterspørgslen efter nye byggegrunde.

Det kommunale beskatningsgrundlag pr. indbygger er det største vest for Storebælt, bl.a. med afsæt i en befolkning med et godt uddannelsesniveau.

Sundhedsprofilen adskiller sig markant fra den del af Danmark, som Fanø ligger i. Måske er det naturen og den friske, salte luft her midt i Nationalpark Vadehavet, der gør det? Og Fanø ligger mere centralt, end man skulle tro! 12 minutter fra Esbjerg og dermed også på opkoblingen til motorvejs- og tognettet.

Så det er et udviklings- og ikke et afviklingsscenarie, du som vores nye tekniske chef skal kunne se dig selv i. Og forestil dig gerne Danmarks hyggeligste rådhus som din faste arbejdsplads oveni – uformelt og med et tæt samarbejde i en flad organisation.

Du skal være en dygtig leder, og du har formodentlig et godt kendskab til, hvordan en kommune fungerer. Du har en ballast fra det planmæssige/tekniske felt, du er robust og let at tage alvorligt, men først og fremmest skal du ville os og glædes ved Fanø.

Ansættelsesvilkår
Lønnen udgør 744.000 kroner inklusive kontrakttillæg men eksklusive pensionsindbetaling.

Yderligere oplysninger:
Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos kommunaldirektør Vibeke Kinch tlf. 2722 0651.

Læs mere i den uddybende job- og personprofil

Ansøgning:
Ansøgningen sendes via link, så den er modtaget senest den 4. november 2019 kl. 8.30.