Personalechef til Aabenraa Kommune


Aabenraa Kommune skal have en ordentlig Personalechef

Lad os lige understrege. Det er det, vi kommer fra. Vores snart tidligere personalechef er blevet direktør i kommunen, og vi er derfor ude for at lede efter hendes afløser. Det er i øvrigt den fjerde direktør, vi uddanner inden for de sidste to år i Aabenraa Kommune.

Vi har – synes vi – noget godt at tilbyde. Du kommer ind i en afdeling – og en kommune – der er særdeles veldrevet, og hvor der generelt er en god ånd. Vi er lykkedes med at åbne  personaleområdet op for omverdenen, så det på den ene side er tydeligt, at vi er en del af den overordnede strategiske udvikling. På den anden side er vi det på driftens – og i sidste ende borgerens – præmisser. Vi er én organisation.

Du bliver en del af en chefgruppe, hvor du bliver udfordret, respektfuldt og ordentligt, men med forventningen om, at du byder dig til. Og du bliver mødt af en organisation, der har helt realistiske forventninger til dig – og som gerne vil være med til at spille dig god. Vi forventer at du kan placere dig som omdrejningspunkt i en fortsat strategisk udvikling af personaleområdet.

Du skal først og fremmest være et menneske, der formår at ”være der som dig selv”. Det er noget med at være i øjenhøjde med alle, have humor og at være ukompliceret af natur. Har du derudover ikke nogen problemer med at fortælle, hvad du er god til – og mindre god til – bliver det enklere for andre at gøre det samme og dermed at give dig med- og modspil.

Du har formodentlig et uddannelsesmæssigt og erfaringsmæssigt afsæt, der giver en vis ballast på personaleområdet. Ikke nødvendigvis på et ”nørdet” niveau, men nok til at påtage dig den del af chefansvaret også. Du kommer med noget ledelseserfaring, men længden af den er vi mindre interesserede i end de resultater, du har evnet at skabe med din ledelse. Du har naturlig autoritet og en evne til at ”trække af” på beslutningerne, så du ikke bliver en stopklods for fremdriften, og så dine samarbejdspartnere tager dig alvorligt.

Du er rigtig dygtig til at kommunikere. Det sparer os en masse tid i oversættelsen af de dagsordner, der er vigtige for hele organisationen på personaleområdet, at du er let og interessant at lytte til. Det er en stor fordel at kende til det at arbejde i en politisk styret organisation, herunder samarbejdet i MED og med de faglige organisationer, så der er forståelse for de præmisser, dette samarbejde hviler på, og de muligheder, det giver. Du forstår at arbejde datadrevet og så er du bare helt generelt ret skarp.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på overenskomstvilkår og efter konkret forhandling i henhold til cheflønsaftalen på et niveau, der forventes at ligge på omkring 720.000 kr. om året. Dertil kommer pension.

Yderligere oplysninger:
Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos Direktør Søren Lorenzen, tlf. 2372 0311.
Læs mere i den uddybende job- og personprofil

Ansøgning:
Ansøgningen sendes via linket, så den er modtaget senest den 27. november 2019 kl. 8.30.