Direktør for Børn og Unge i Billund Kommune


Flyvefærdig direktør i børnehøjde

Billund er med rette kendt på børneområdet. Det er ikke alene de senere års massive satsninger, der er årsag til dette, men et årelangt politisk fokus på området. Overskriften for visionen er i den grad blevet et begreb: Børnenes Hovedstad er en vision om en kommune, der tror på, at børn er mindst lige så kompetente som voksne. Og det gør Billund Kommune til et særligt sted i verden. Et sted, der insisterer på en legende og anerkendende tilgang til livet og til børns kompetencer. Da Børnerådet i 2018 flyttede til Billund, var det om noget en markering af, at der er noget om snakken. Billund er Børnenes Hovedstad.

Det er en vision, der selvsagt har en ”fysisk” dimension i Billund, der, i al beskedenhed, skal være verdens bedste by for børn, men det er også en helt generel tilgang til leg og læring i hele kommunen. Den er i alt og overalt i kommunen, hvor der hele tiden arbejdes på at udvikle nye metoder til leg og læring.

Grunden til, at det kan lade sig gøre at indfri de store ambitioner, er, at kommunen er utrolig begunstiget af eksterne interessenters veneration for Billund, hvor ikke mindst LEGO-Fondens store engagement og velvilje er helt fundamentalt for de satsninger, der foretages. Eksempelvis har alle pædagoger i kommunens daginstitutioner netop været på et diplommodul i leg, kreativitet og læring i samarbejde med LEGO-Fonden. Samarbejdet med LEGO-koncernen om CoC-playful minds, der har det erklærede formål at realisere visionen om Billund som Børnenes hovedstad – Capital of Children, er et andet markant eksempel på at vores partneres velvilje bringer os meget længere end vi ville kunne alene.

Selvom det derfor er en – i positiv forstand – anormal kommune, du kommer til, får du også den normale kommunes udfordringer. Vi er nemlig udfordret i forhold til økonomien på vores specialiserede indsatser. Her er vi i arbejdstøjet, og det kommer du til at bruge en del af din energi på. Og når vi har ”hovedstadens udviklingsdrive”, men den normale kommunes organisatoriske rammer, så er du en del af prioriteringen af indsatsen og timingen af, hvad vi kan kapere hvornår, så vi får bundfældet de mange gode initiativer.

For at lykkes kræver det ikke mindst, at du er drevet af en ambition om at skabe de allerbedste muligheder for, at Børn og Unge lykkes. Vi skal kunne mærke, at det betyder noget for dig. Du er et stort ledelsestalent, der har afprøvet talentet på et godt niveau i en politisk styret organisation. Du har en sikker hånd, når det kommer til at danne sig et økonomioverblik, du er udpræget god til at samarbejde med andre, og så er du et lettilgængeligt, ordentligt menneske, der er let at kunne lide.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på kontraktvilkår og efter konkret forhandling på et niveau, der forventes at ligge på ca.1.050.000 årligt (inklusive kontrakttillæg, eksklusive pension).

Yderligere oplysninger:
Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen tlf. 4034 8304.

Læs mere i den uddybende job- og personprofil

Ansøgning:
Ansøgningen sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er modtaget senest den 5. marts 2020 kl. 8.30.