Gå til sidens indhold
Billedet viser Lundgaard Konsulenterne i en given situation. Klik for at gå til Lundgaard Konsulenterne forside.

Børne- og Familiechef til Aabenraa Kommune


Er du en dygtig chef og et ordentligt menneske?

Der er sket rigtig meget på Børne- og Familieområdet i de senere år. Under overliggeren ”Aabenraa-modellen” er vores indsats over for børn og unge ændret markant, og organisationen er blevet tilrettet den nye arbejdsform.
Aabenraa-modellen er Børn og Families rammesætning af arbejdet med potentielt udsatte børn og deres familier i Aabenraa Kommune. Modellen bygger på et centralt værdisæt og fire strategiske spor, der tilsammen understøtter Aabenraa Kommunes mission om at skabe det gode liv sammen med den enkelte borger.

De fire konkrete strategiske spor i Børn og Familie der tilsammen understøtter Aabenraa Kommunes mission om at skabe det gode liv sammen med den enkelte borger er:
  • Mødet med Børn og Familie i hverdagslivet
  • Digitalisering i hverdagslivet
  • De gode indsatser i hverdagslivet
  • Samarbejde i hverdagslivet

Vi arbejder med en nytænkt sagsbehandling, herunder et lavere sagstal pr. medarbejder, systematisk inddragelse af familien og netværket, en meget hyppigere opfølgning på sagerne samt et tæt tværsektorielt samarbejde. Derudover tager vi nu i langt højere grad udgangspunkt i evidensbaserede metoder, ligesom samarbejdet med almenområdet – der allerede til at begynde med var godt – er blevet yderligere forstærket og systematiseret.

Det er forandringer, der påvirker mange, men heldigvis er alle enige i, at det er den rigtige retning, der er sat. Ikke mindst til glæde for de børn, unge og deres forældre, der skal have hjælp til at komme videre på en god måde i livet. Og sådan skal det være. For der er ingen tvivl om, at vi er en organisation, der har brug for, at hjertet er lige så meget med på arbejde som hjernen.

Vores tilbudsvifte er bred og relevant, og på et område, der volder mange kommuner problemer, har der i perioden siden 2016 været styr på, om de ressourcer, der investeres, også udmønter sig i, at vi kan mere for de samme – eller færre – penge. Politikere, ledere og medarbejdere er med rette stolte af det, vi har opnået.

Selvfølgelig er der også ridser i lakken hos os. Vi er lykkedes med at kunne etablere tilbud tæt på børnene og dermed også reducere antallet af anbringelser væk fra nærmiljøet. Men til gengæld er de anbringelser, vi foretager, dyre, og vederlag til plejefamilier, tabt arbejdsfortjeneste m.m. gør, at vi fortsat skal holde tungen lige i munden, når vi økonomistyrer.
Men samlet set får du en usædvanligt god chefstilling hos os. En dygtig ledergruppe, dedikerede medarbejdere, der er glade for at komme på arbejde, og et samarbejde og kollegaskab på tværs af Børn og Familie, der er strålende. Og læg dertil, at du kommer til en ualmindeligt veldrevet kommune, hvor samarbejdet mellem administration og politik er rigtig godt. Du får derfor lov til at bruge det meste af din tid på en konstruktiv spillebane.

Vi håber at du er en dygtig leder. Du ved, hvordan du arbejder med din organisation. Du formår at sætte dine egne dygtige ledere i spil, så der er retning, men samtidig spillerum, til folk, der kan og vil. Du har en faglig erfaring, der er relevant og vedkommende, så du naturligt kan indgå i de faglige dialoger, der driver os fremad. Du er dygtig i dialogen – både den del, der går den ene vej – din kommunikation – og den del, hvor du aktivt lytter. Og så er du et ordentligt menneske – for så passer du ind hos os.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på overenskomstvilkår og efter konkret forhandling i henhold til cheflønsaftalen med et samlet lønniveau, der i udgangspunktet ligger på ca. 745.000 kr. om året. Dertil kommer pension.

Yderligere oplysninger
Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos direktør Chriss Mailandt-Poulsen på tlf.  2899 3212.

Læs mere i den uddybende job- og personprofil

Ansøgning
Ansøgningen sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er modtaget senest den 9. juni 2020 kl. 8.30.