Gå til sidens indhold
Billedet viser Lundgaard Konsulenterne i en given situation. Klik for at gå til Lundgaard Konsulenterne forside.

Kommunaldirektør til Fanø Kommune


Kommunaldirektør til kommune i markant vækst.

Når man kommer uden for de store vækstområder i Danmark – københavnsområdet og det østjyske vækstbælte – har man en tendens til at skære udviklingen over én kam. Der er afmatning, befolkningstilbagegang, nedslidte institutioner, en udfordret sundhedsprofil og et indtægtsgrundlag, der er et stykke under gennemsnittet.

Når man betragter Fanø Kommune, bliver man bare nødt til at nuancere dette billede betragteligt. Der er kraftig befolkningstilvækst. Ti procent flere borgere siden kommunalreformen taler sit eget tydelige sprog. Det skyldes selvfølgelig først og fremmest, at Fanø er et utrolig attraktivt sted at bo, men det støttes også op af, at Esbjerg som nabokommune er et erhvervsknudepunkt, der medvirker til, at der er et bredt udsnit af karrieremuligheder for familierne. Det er oplagt at turismen også er en væsentlig faktor. Det giver udvikling og er med til at skabe aktivitet og muligheder for borgerne, der er langt ud over hvad kommunens størrelse egentligt tilsiger.

Det kommunale beskatningsgrundlag pr. indbygger er det største vest for Storebælt, bl.a. med afsæt i en befolkning med et godt uddannelsesniveau. Sundhedsprofilen adskiller sig markant fra den del af Danmark, som Fanø ligger i. Måske er det naturen og den friske, salte luft her midt i Nationalpark Vadehavet, som gør det? Og Fanø ligger mere centralt, end man skulle tro! 12 minutter fra Esbjerg og dermed også på opkoblingen til motorvejs- og tognettet. Så det er et udviklings- og ikke et afviklingsscenarie, du som vores nye kommunaldirektør skal kunne se dig selv i. Og forestil dig gerne Danmarks hyggeligste rådhus som din faste arbejdsplads oveni – uformelt og med et tæt samarbejde i en flad organisation.

Vi har også udfordringer som kommune. Der er smådriftsfordele – ja – men også smådriftsulemper. Vi skal i endnu højere grad end andre kommuner formå at løfte i flok, og alle – medarbejdere som ledere – bliver nødt til at være fagligt bredspektrede. Vi arbejder derfor med at skabe en bedre økonomisk styring og en god håndtering af de demografiske udfordringer vi oplever – ikke mindst ift. stigningen i andelen af ældre borgere. Endvidere arbejder vi med den administrative organisering så vi bedst muligt kan understøtte kommunens udvikling.
Bemærk, at vi ikke putter med hverken det spændende eller det svære – det gør det lettere at agere i som kommunaldirektør. Og du skal også vide, at vi er godt på vej, når det kommer til at sikre en langt bedre økonomistyring og en god faglig udvikling på de områder, hvor vi har haft det svært.

Du er både til værdier og til tal, fordi styring er mangesidet. Du har politisk flair – er god til at lytte til de politiske opdragsgivere – men også god til at fornemme, hvornår du skal give respektfuldt modspil. Du er et humørfyldt, venligt og omgængeligt menneske, men du kan også sætte foden ned, når der er brug for det. Du ved, at på Fanø er alle i arbejdstøjet – også kommunaldirektøren – men først og fremmest skal du ville os og glædes ved Fanø. Gerne lige så meget som os.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker på kontraktvilkår, jf. rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer. Stillingen aflønnes med en årsløn på kr. 1.046.750 inklusive kontrakttillæg (20%) men eksklusive pension.

Yderligere oplysninger
Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos. Borgmester Sofie Valbjørn på tlf. 2722 0650.

Læs mere i den uddybende job- og personprofil

Ansøgning:
Ansøgningen sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er modtaget senest den 7. august 2020 kl. 8.30.