Gå til sidens indhold
Billedet viser Lundgaard Konsulenterne i en given situation. Klik for at gå til Lundgaard Konsulenterne forside.

Velfærdschef til Fanø Kommune


Velfærdschef, der kan gå fra 0 til 115 på ti sekunder

Du skal betragte det som et privilegium, det med de 0 til 115. For som velfærdschef på Fanø får du mulighed for at beskæftige dig med alle de faser af folks liv, som kommunen har en rolle i. Og når vi skriver 115, så er det, fordi det sunde liv på Fanø gør, at vores ældre – heldigvis – bliver rigtig gamle. Vi har helt enkelt den bedste sundhedstilstand i befolkningen vest for Storebælt.

Men når vi har befolkningstilvækst, skyldes det ikke kun de ældre, men også de mange børnefamilier, der vælger at bosætte sig i kommunen. Ti procent flere borgere siden kommunalreformen taler sit eget tydelige sprog. Det skyldes selvfølgelig først og fremmest, at Fanø er et utrolig attraktivt sted at bo, men det støttes også af, at Esbjerg som nabokommune er et erhvervsknudepunkt, der medvirker til, at der er et bredt udsnit af karrieremuligheder for familierne. Det er oplagt, at turismen også er en væsentlig faktor. Det giver udvikling og er med til at skabe aktivitet og muligheder for borgerne, som er langt ud over, hvad kommunens størrelse egentlig tilsiger.

Som vores nye velfærdschef kommer du derfor ind i et udviklingsscenarie. Når du tiltræder, får du bl.a. andet ansvaret for to spændende udviklings- processer, der er aftalt i forbindelse med budget 2021. Vi skal nemlig som organisation – og i tæt samspil med vores særdeles aktive borgere – drøfte, hvad der udgør det gode liv på Fanø for børn, unge og familier, og hvordan vi bedst muligt holder et fælles fokus på et værdigt ældreliv. Og hvordan gør vi det under et støt stigende udgiftspres på velfærdsydelserne?

Du kommer til en organisation, hvor man er vant til at arbejde sammen og vant til at hjælpe hinanden. Men man forventer også at kunne spille bold med dig, og at du går meget aktivt ind i udviklingen af de ledelsesmæssige og organisatoriske rammer. Både ledere, medarbejdere og politikere har det bedst med tydelighed. Du gemmer dig derfor ikke bag en embedsmandskappe, men tør sige, hvad du tænker – i fuld respekt for, hvem der i sidste ende træffer beslutningerne.

Du har helt generelt et godt niveau. Det har du som leder, fordi du tænker godt, og fordi du har nogle gode menneskelige egenskaber, hvor respekt for andre, uanset ståsted, er en naturlig del af dit DNA. Det er lettest for dig at agere i stillingen, hvis du har en grundforståelse af velfærdsområdet. Vi ved udmærket, at ingen har et detaljeret kendskab til velfærdsområdet i bred forstand, men du bør have prøvet, hvad det betyder at arbejde med de fundamentale velfærdsydelser. Det kan være som generalist ind i feltet eller som fagligt uddannet med passende ledelsesmæssig overbygning. Og så er du arbejdsom og ikke bange for at have hands-on.

Til gengæld får du en kæmpe spilleplade at spille på i en organisation, hvor vi er gode til at få meget ud af ressourcerne.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker på kontraktvilkår, jf. rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer. Stillingen aflønnes med en årsløn på 750.000 inklusive kontrakttillæg (15%), men eksklusive pension.

Yderligere oplysninger
Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos konstitueret kommunaldirektør Johan Brøndsted på 2926 8861.

Læs mere i den uddybende job- og personprofil.

Ansøgning
Ansøgningen sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er modtaget senest den 2. november 2020 kl. 8.30.