Gå til sidens indhold
Billedet viser Lundgaard Konsulenterne i en given situation. Klik for at gå til Lundgaard Konsulenterne forside.

Chef til Social Indsats og Udvikling i Holbæk Kommune


Vil du sammen med os hjælpe udsatte børn, unge og voksne, så de får mest muligt ansvar for og medbestemmelse over eget liv? Som en stærk medspiller har vi opgaven med at skabe forudsætningerne for, at udsatte børn, unge og voksne kan leve et meningsfuldt liv med udvikling, fællesskaber og udfoldelsesmuligheder.

Den 21. april 2021 besluttede kommunalbestyrelsen at tilpasse den administrative organisation med fokus på at samle og kvalitetsudvikle de specialiserede indsatser for børn, unge og voksne. Derfor oprettes der et nyt socialområde pr. 1. august 2021. Kerneområdet Social Indsats og Udvikling vil få ca. 900 ansatte.

Ambitionen med den nye organisering er at højne kvaliteten i de sociale indsatser og skabe bedre sektorovergange fra eksempelvis barn til ung eller ung til voksen. Samtidig vil den større faglige fokusering på socialområdet gøre det lettere at håndtere arbejdet med fremtidige udfordringer og nationale dagsordner og krav.

En organisationsændring gør det langt fra alene. Et af de vigtige greb på socialområdet i øjeblikket er derfor også den politisk godkendte indsats ”Nye veje på Socialområdet” med fem spor:
  • Forebyggelse og tidlig indsats
  • Psykiatri og mental sundhed
  • Frivillighed, fritid – og foreningsliv
  • Medarbejdere; kompetencer, faglighed, samarbejde mm.
  • En række konkrete projekter, som vi skal afprøve eller brede mere ud, fordi vi ved, at de virker. 

Vi søger en fagligt og ledelsesmæssigt dygtig chef til at stå i spidsen for kerneområdet. Det er en ny chefstilling, og du kommer derfor til at stå i spidsen for skabelse af en fælles og ny kultur, der har fokus på kerneopgaven, åbenhed og tværfagligt samarbejde med de øvrige kerneområder.  Du er hjemmevant med det tværgående arbejde og er en rollemodel, der går foran, når der skal samarbejdes på tværs af kerneområderne. Det er fortsat vigtigt med et tæt samarbejde med almenområdet på blandt andet folkeskole-, beskæftigelse-, ældre- og sundhedsområdet.

Vi har et stort og vedvarende fokus på økonomistyring og budgetoverholdelse. Vi forventer derfor også, at du kender kerneområdets økonomi og ved, hvilke håndtag der kan drejes på. Du kommer måske med erfaringer i forhold til, hvordan vi kan styrke og organisere samarbejdet mellem myndighed og udfører. Vi er i øvrigt som organisation optaget af, hvordan vi kan bruge digitale løsninger og data til et kvalitetsløft af socialområdet, så det skal du interessere dig for og have lyst til at arbejde med. 

Den nye chef skal, via sin personlighed og lederstil, kunne skabe følgeskab – et stærkt lederskab er afgørende for at kunne lykkes. Du er en samler, der kan arbejde naturligt i de gode relationer. Du skal have lyst til at være en synlig chef, der ved, hvad der foregår i området, og samtidig være tydelig i forhold til at sætte rammer og retning i en kultur, hvor borgerne er i centrum. Du er derfor kommunikativ stærk og god til at skabe billeder via din fortællinger.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter cheflønsaftalen. Stillingen aflønnes med en årsløn på ca. 930.000 kr. ekskl. pension, afhængigt af kvalifikationer. Stillingen er med tiltrædelse den 1. august 2021.

Yderligere oplysninger

kan få hos
  • Direktør Lene Magnussen, Holbæk Kommune, tlf. 3021 2020
  • Associeret partner Bettina Høst Poulsen, Lundgaard Konsulenterne, tlf. 7199 1141.
Læs mere i den uddybende job- og personprofil
Bilag 2 Mod på kerneopgaven
Bilag - organisationsdiagram i MEDhøring


Ansøgning

Ansøgningen sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er modtaget senest den 19. maj kl. 8.30