Gå til sidens indhold
Billedet viser FGU Nordvest i en given situation. Klik for at gå til FGU Nordvest forside.

DSA-underviser til FGU Nordvest - Afdeling Aabybro

Projektansættelse frem til sommerferien 2022. FGU Nordvest søger en erfaren og kompetent DSA-underviser med godt kendskab til FGU's målgruppe.

Som DSA-underviser på FGU skal du kunne tilrettelægge helhedsorienteret undervisning i tæt samarbejde med dine kollegaer.
Det er en fordel, hvis du har erfaring med at undervise i andre almene fag for eksempel dansk eller matematik.

Om FGU Nordvest

FGU Nordvest er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job. Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job.

FGU består af 3 linjer; almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Den Forberedende Grunduddannelse kombineres af praktisk undervisning, undervisning i almene fag, erhvervstræning, kombinationsforløb, vejledning og almen dannelse. Der er fokus på at udvikle elever fagligt, socialt og personligt gennem et struktureret, rummeligt og individuelt tilpasset undervisningsmiljø, og det stiller særlige krav til lærernes pædagogiske kompetencer.

Vi har brug for en DSA-underviser, som

 • har en relevant faglig uddannelse og erfaring indenfor undervisning af unge
 • har erfaring fra det forberedende område
 • har erfaring med at undervise i DSA og andre almene fag
 • har et menneskesyn præget af respekt, tolerance, loyalitet og humor
 • er rummelig og empatisk, og evner at sætte sig ind i den unges situation
 • trives i en travl hverdag og kan holde hovedet koldt, når det brænder på
 • har stærke samarbejdsevner til elever og kollegaer
 • er dygtig til at etablere og vedligeholde relationer
 • kan arbejde selvstændigt, målrettet og struktureret, men samtidig arbejde i et team
 • har gode kommunikative evner såvel mundtligt som skriftligt.

Vi tilbyder

 • en spændende stilling i en stadig ny organisation
 • en arbejdsplads hvor samarbejde, respekt for forskelligheder og omsorg for hinanden er i højsæde
 • en personalegruppe med vidt forskellige baggrunde og kompetencer, med det fælles mål at bringe unge positivt videre i uddannelse eller job
 • FGU-team: Du bliver en del af et team, hvor ordentlighed, tillid, respekt og fællesskab er nøgleord i et loyalt samspil med både humor og seriøsitet.
Stillingen er en projektstilling på fuldtid med start hurtigst muligt.

Løn og ansættelsesvilkår

Projektansættelse på fuldtid med start hurtigst muligt indtil den 31. juli 2022, som aflønnes i henhold til organisationsaftale for lærere mv. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU).

Ansøgere bedes orientere sig på forhånd om løn- og ansættelsesforhold Regler, aftaler og cirkulærer (medst.dk)

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag den 23. april 2021.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Yderligere oplysninger

Ved eventuelle spørgsmål kan du rette henvendelse til Skoleleder Lene Viborg Hedver på telefon 60 84 45 08.

FGU Nordvest dækker Jammerbugt, Thisted og Morsø kommune. Du kan læse mere om FGU Nordvest på www.fgunordvest.dk og FGU på www.uvm.dk/fgu