Gå til sidens indhold
Billedet viser FGU Nordvest i en given situation. Klik for at gå til FGU Nordvest forside.

Pedel til FGU Nordvest - Afdelingerne Mors og Thisted

Vi har brug for en pedel, som

kan se sig i værdierne Favnende fællesskab, Gensidig gejst og Udbytterig læring
 • er indstillet på delt tjeneste med mødested både på Mors, Elsøvej 101 og Thisted, Kronborgvej 121
 • engagerer sig i sit arbejde
 • har erfaring med pedelarbejde eller lignende
 • har et menneskesyn præget af respekt, tolerance, loyalitet og humor
 • er rummelig og empatisk
 • trives i en travl hverdag
 • kan arbejde selvstændigt, målrettet og struktureret
 • serviceminded og fleksibel
 • kørekort til personbil.

Pedelopgaver består blandt andet af

 • tæt samarbejde med skolens øvrige personale
 • særlig reference til skoleleder og vores bygningsansvarlige
 • dagligt vedligehold - ad hoc-opgaver / blæksprutte
 • være åben og deltagende i sparring og ideer omkring bygningerne.
 • kendskab til målgruppen er ikke et krav, men du skal trives med at omgås andre og særligt vores målgruppe af elever.
 • klargøring af lokaler i forbindelse med møder og lign.
 • renholdelse af udendørs arealer
 • assistere ved forefaldende rengøring
 • is og sne ”bekæmpelse”
 • tilsyn af brandmateriel og førstehjælps udstyr
 • AV montering og service
 • bygningsvedligehold ude / inde
 • eventuel kørsel med elever.

Vi tilbyder

 • en spændende og udfordrende stilling
 • en arbejdsplads hvor samarbejde, respekt for forskelligheder og omsorg for hinanden er i højsæde
 • en personalegruppe med vidt forskellige baggrunde og kompetencer, med det fælles mål at bringe unge positivt videre i uddannelse eller job
 • du bliver en del af en organisation, hvor ordentlighed, tillid, respekt og fællesskab er nøgleord i et loyalt samspil med både humor og seriøsitet.

Om FGU Nordvest

FGU Nordvest er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job. Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job.

FGU består af 3 linjer; almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU).

Den Forberedende Grunduddannelse kombineres af praktisk undervisning, undervisning i almene fag, erhvervstræning, kombinationsforløb, vejledning og almen dannelse. Der er fokus på at udvikle elever fagligt, socialt og personligt gennem et struktureret, rummeligt og individuelt tilpasset undervisningsmiljø, og det stiller særlige krav til undervisernes og vejledernes pædagogiske kompetencer.

Om stillingen

Eleverne på skolen deltager i særligt udvendigt vedligehold, som en del af deres praksisnære undervisning på sporet ”Byg Bolig og Anlæg”.

FGU Nordvest søger en pedel, der kan stå for alt det daglige vedligehold og evt. små ad hoc byggeopgaver, som kan være et samarbejde med nogle af skolens elever.  Du skal have mod på både FGU-målgruppen og det kollegiale liv med mange faggrupper på skolen.

Medarbejderne på FGU Nordvest arbejder tæt sammen og vi er fælles om at lykkedes med at drive skole. Du skal ville alle det praktiske og selv kunne tage initiativ. Vi arbejder med et favnede fællesskab hvor vi har forståelse for hinanden.

Stillingen er en fuldtidsstilling med mødested i Thisted og på Mors.

Løn og ansættelsesvilkår

Fuldtidsstilling som aflønnes i henhold til fællesoverenskomst mellem finansministeriet og OAO det statslige område samt organisationsaftale for rengøringsassistenter, sanitører, specialarbejdere og visse erhvervsuddannelser med flere i staten (3F).

Ansøgere bedes orientere sig på forhånd om løn- og ansættelsesforhold jævnfør
Organisationsaftalen (3F)
 

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag den 23. april 2021.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt tirsdag den 27. april 2021.

Yderligere oplysninger

Ved eventuelle spørgsmål kan du rette henvendelse til Skoleleder Lone Mathieu, telefon 21 60 67 71 eller Skoleleder, Pernille Juhl, telefon 27 58 67 76.

FGU Nordvest dækker Jammerbugt, Thisted og Morsø kommune. Du kan læse mere om FGU Nordvest på www.fgunordvest.dk og FGU på www.uvm.dk/fgu