FGU Aalborg

FGU Aalborg

Vejleder

FGU Aalborg søger to vejledere på fuld tid.

Den ene vejleder får primær arbejdsplads på Bizonvej i Kongerslev, og den anden vejleder får primær arbejdsplads på Sohngårdsholmsvej i Aalborg. Man skal dog være indstillet på at bevæge sig mellem begge arbejdspladser.

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU Aalborg) er et nyt uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU arbejder ud fra en nye pædagogiks praksis med afsæt i 15 didaktiske principper (se Undervisningsministeriet https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse). Uddannelsen kombineres af praksisundervisning, undervisning i almene fag, virksomhedspraktik, vejledning og almen dannelse. Der er fokus på at udvikle elever fagligt, socialt eller personligt gennem et struktureret, rummeligt og individuelt tilpasset undervisningsmiljø, og det stiller særlige krav til lærernes og vejledernes pædagogiske kompetencer.

FGU skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job.
Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres fremtids­drømme opfyldt i forhold til uddannelse og job. FGU består af tre spor; almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU). FGU Aalborg har to skoler i hhv. Aalborg og Kongerslev.

Vi tilbyder:

 • Muligheden for at være med til at udvikle FGU Aalborg som ny uddannelsesinstitution.
 • En dynamisk og udviklingsorienteret arbejdsplads.
 • En stilling med flere jobfunktioner og samarbejdsflader.
 • En arbejdsplads en bred faglighed og godt samarbejde.

FGU Aalborg søger to vejleder, som skal indgå i vejlederteamet omkring FGU Aalborg.

Vejlederen skal bl.a. stå for:

 • Ekstern kommunikation og kontakt til interesserede unge, KUI, forældre etc.
 • Rundvisninger, samtaler og infodage ift. nye elever.
 • Vejledning af EGUelever
 • Administrative opgaver som:
  • Målgruppevurderinger
  • Indskrivningssamtaler og progressionsdokumentation generelt.
  • Afdække SPS-støttebehov, søge SPS-midler, samt løbende opfølgning på anvendelse og genansøgning.
  • Følge op på fravær og fremmøde blandt eleverne.
 • Støtte underviserne i arbejdet med forløbssamtaler og progressions og læringsdokumentation - herunder individuelle aftaler for læring, samt sikre at der er lavet evaluering/dokumentation.
 • Støtte lærerne ift. sparring og pædagogiske overvejelser ift. enkelte elever.
 • Deltage i tværfagligt samarbejde og vejledermøder på tværs i organisationen.

FGU Aalborgs forventninger til ansøger:

 • Du har en relevant faglig uddannelse og erfaring indenfor vejledning af unge – gerne unge med særlige behov.
 • Du har en udpræget struktureret og systematisk tilgang i din opgaveløsning
 • Du trives i en travl hverdag og har et godt overblik
 • Du har et menneskesyn præget af respekt, tolerance, loyalitet og humor
 • Du er rummelig og empatisk, og evner at sætte dig ind i den unges situation
 • Du kan arbejde selvstændigt og planlægge en individuel indsats.
 • Du har gode kommunikative evner såvel mundtligt som skriftligt.

OBS:
FGU-skolen på Bizonvej i Kongerslev har en elevkapacitet på 150. Vejlederen til Bizonvej får hovedansvaret for EGU-elever på tværs af de to skoler.
FGU-skolen på Sohngårdsholmsvej 51 B, Aalborg har en elevkapacitet på 350. Vejlederen på Sohngårdsholmsvej får hovedansvaret for SPS på tværs af de to skoler.


Du kan læse mere om FGU Aalborg på www.fguaalborg.dk

Begge stillinger er fuldtidsstillinger med start senest 1. november 2019 – og gerne før.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til aftale mellem Finanministeriet og Lærernes Centralorganisation/ Uddannelsesforbundet – ansøgere bedes orientere sig på forhånd om løn- og ansættelsesforhold.

Yderligere information om FGU-skolen på Bizonvej i Kongerslev kan fås ved Skoleleder Susanne Talbot på tlf: 30 33 45 25/ og for FGU-skolen på Sohngårdsholmsvej i Aalborg ved skoleleder Peter Bols på tlf: 20 40 74 08.

Angiv i ansøgningen, hvilken stilling, du er interesseret i – eller om du er interesset i begge stillinger.

Ansøgningsfrist senest mandag den 23. september 2019 kl. 12.00. Samtaler vil blive afholdt torsdag den 26. september.