IKT-konsulent til Handicapteknologiafdelingen

Center for Kommunikation (CfK) søger IKT-konsulent til Handicapteknologiafdelingen, idet vores erfarne kollega har valgt at gå på pension.

Stillingen er på 37 timer ugentligt og forventes besat 1. oktober 2020.

Vores nye IKT-konsulent er gerne erfaren og har kendskab til særlige informationsteknologiske hjælpemidler til kommunikation.
Vores nye konsulent skal arbejde med en bred vifte af IKT-opgaver.

IKT-opgaverne omfatter sagsbehandling særligt indenfor følgende områder:
• Læse-stave-vanskeligheder (dysleksi)
• Kognitive vanskeligheder

Handicapteknologiafdelingen består af 5 engagerede IKT-konsulenter med forskellige faglige baggrunde samt afdelingsleder.
Afdelingen dækker opgaver indenfor hele IKT-området, herunder ALS, ASK, alternativ betjening, dysleksi, Jaws, Zoomtext, kognitive vanskeligheder mv.
Vi tilbyder:
• Introduktionsforløb til afdelingen og CfK
• En hverdag med mulighed for at arbejde selvstændigt samt sparre med kolleger
• Ugentligt møde i afdelingen
• En arbejdsplads hvor vi arbejder tæt sammen på tværs af afdelinger
• Mulighed for relevant kompetenceudvikling
På det faglige plan forventer vi, at vores nye kollega:
• Har erfaring inden for handicapområdet samt kendskab til målgruppen for voresarbejde
• Har fokus på hjælpemidler og gerne erfaring med og interesse for teknologiske hjælpemidler
• Er vant til at arbejde med dokumentation og har gode skriftlige færdigheder
• Har kendskab til relevant lovgivning og sagsbehandling
• Mestrer sparring og videndeling med kolleger samt formidling af viden til borgere og fagpersoner
• Bidrager aktivt til faglige udviklingsaktiviteter.
På det personlige plan forventer vi, at vores nye kollega:
• Er engageret
• Er god til at skabe kontakt til sine omgivelser, herunder borgere, pårørende, kolle-ger, fagpersoner mv.
• Evner at samarbejde internt såvel som eksternt med mange forskellige faggrupper
• Er åben, fleksibel og handlekraftig
• Er god under pres og kan bevare overblik og fokus
• Evner at arbejde med mange forskellige typer opgaver sideløbende.

Center for Kommunikation er en undervisningsinstitution under Herning Kommune.
Vi varetager kompenserende specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til voksne og børn med kommunikationsvanskeligheder.

Lovgrundlaget for vores område er primært Lov om specialundervisning for voksne samt Lov om social service. Vi løser dog også opgaver i henhold til Lov om folkeskole, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt Sundhedsloven.

For yderligere information se www.cfk-herning.dk

Center for Kommunikation har abonnement med 6 kommuner og dækker således et stort geografisk område, hvorfor kørekort kategori B er en nødvendighed.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Der vil blive indhentet straffeattest samt børneattest i forbindelse med ansættelse.

Ansøgningsfrist til stillingen er 14. august 2020.
Ansættelsessamtaler planlægges afholdt 28. august 2020.

Ønskes yderligere oplysninger kan forstander Louise Schjønning kontaktes på telefon 96 28 49 00.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via Herning Kommunes hjemmeside (vælg ”Job”, find stillingen og vælg ”Søg stillingen”).

I Herning Kommune, som er på vej mod 90.000 indbyggere, er vi altid på udkig efter nye muligheder. Vi har modet til at tænke stort og gå nye veje for at skabe det, vi skal leve af og de rammer, vi skal leve i. I Herning Kommune er der alle muligheder for at få et godt familie- og arbejdsliv. Vi har et stærkt sammenhold, trygge lokalsamfund, et rigt foreningsliv og smuk natur lige uden for døren.