Leder til Visitation og Hjemmepleje, Lejre Kommune
Vores sted – Vores ældre borgere

Du er en talentfuld leder med sundhedsfaglig baggrund suppleret med relevant ledelsesmæssig uddannelse. Du kan lede ledere og medarbejdere med forskellige fagligheder og du kender det kommunale eller regionale sundheds- og ældreområde.

Som leder af vores nye afdeling Visitation og Hjemmepleje skaber du en kultur og organisering, der sikrer sammenhængende indsatser, der bæres af en rehabiliterende tilgang og høj grad af involvering af borgeren.
  • Du sætter tydelig retning for tættere samspil mellem visitationens tildelinger og hjemmeplejens indsatser, så borgeren oplever smidighed, fleksibilitet og kvalitet.
  • Du sikrer, at løsning af opgaver, prioriteringer og ressourceanvendelse bygger på systematisk brug af data og dokumentation.
Lejre Kommune er en lille kommune med store ambitioner og mod til at føre dem ud i livet. Vi lægger vægt på fællesskaber og på, at løsninger skal findes i fællesskab – i et tæt samarbejde mellem borgere, foreninger, virksomheder og kommunens ansatte.

Læs mere i den uddybende job- og personprofil
Se også mere i bilaget Center for Velfærd og Omsorg

Ansættelsesvilkår

Du ansættes på lederoverenskomst og lønnes efter kvalifikationer.Yderligere oplysningerKan fås hos konsulent Malene Hansen, tlf. 2339 3317 og/eller Centerchef Lene Miller, tlf. 2012 3360.

Ansøgning

Ansøgning oploades på www.malenehansen.dk senest 18. november 2020 kl. 09.00.
UDSKRIV
SØG STILLINGEN